Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Năm 2009: Xu thế đầu tư

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Do vậy tình hình kinh tế Việt Nam năm 2009 phụ thuộc rất lớn vào các yếu tố sau: các chính sách của Chính phủ về tiền tệ - đầu tư, nỗ lực của các công ty và mức độ phục hồi của nền kinh tế Mỹ.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=12&NewsId=120247