VIT - Tin từ BANGALORE – Không quân Ấn Độ (IAF) sắp tiến hành chương trình hiện đại hóa lực lượng nhằm nâng cao tiềm lực của mình, bao gồm kế hoạch tiếp nhận trạm kiểm soát không gian quốc tế trong năm nay và phóng vệ tinh nội địa vào năm tới.