Năm 2010, công nghệ thông tin ngành ngân hàng tập trung 4 nhiệm vụ

Gốc
Đây là thông tin được đưa ra trong lễ khai mạc Banking VN 2010 sáng 27.5 tại Hà Nội. Bốn nhiệm vụ trọng tâm này bao gồm: Nghiên cứu, triển khai, phát triển các kênh cung cấp dịch vụ NH tự động; bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin, quản lý tốt rủi ro.

Nâng cấp chất lượng dịch vụ, hướng tiện ích về người dân; tăng cường ứng dụng công nghệ mới, hiện đại trong công tác quản lý, giám sát, quản trị kinh doanh NH. Cũng liên quan tới hoạt động thanh toán, ngành NH cho biết đang tiếp tục triển khai “Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006-2010 và định hướng 2020”, xây dựng định hướng chiến lược phát triển NH giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn tới 2025.

Tin nóng

Tin mới