Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Năm 2010: Hoàn thành 50 bộ tiêu chuẩn nghề áp dụng cho 50 nghề phổ biến

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Hiện nay, Tổng cục Dạy nghề đã xây dựng được 48 bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề cho các bậc trình độ nghề tương ứng với khung trình độ kỹ năng nghề cho 48 nghề.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=57470