(HNM) - Theo kế hoạch cung ứng máu điều trị do Sở Y tế Hà Nội và Viện Huyết học - Truyền máu TƯ xây dựng, năm 2010, các bệnh viện ở Hà Nội sẽ cần khoảng gần 230.000 đơn vị máu phục vụ cho người bệnh.

Ước tính, từ đầu năm đến nay, đã có 54 bệnh viện tại Hà Nội sử dụng máu và chế phẩm máu do Viện Huyết học - Truyền máu TƯ cung cấp với gần 53.000 đơn vị máu toàn phần và gần 40.000 chế phẩm máu. Tuy nhiên, lãnh đạo Viện Huyết học - Truyền máu TƯ cho biết, số lượng máu thu được ở Hà Nội chưa nhiều. Hiện mới có khoảng 0,6% dân số tham gia hiến máu tình nguyện, trong khi để cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu máu điều trị trên địa bàn phải cần tới 2% dân số hiến máu. Vân Anh