Theo dự kiến kế hoạch năm 2010, sẽ khoảng 56.000 tỷ đồng (chưa bao gồm phần chuyển nguồn kế hoạch năm 2009 sang) vốn trái phiếu chính phủ được đầu tư, bằng kế hoạch năm 2009.

Tính chung cả phần ngân sách nhà nước và mức vốn trái phiếu chính phủ kế hoạch năm 2010, tổng vốn đầu tư năm 2010 từ hai nguồn này đạt 28,5% tổng chi ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ. Nguồn vốn này được tập trung đầu tư cho các công trình hoàn thành trong năm 2010; ưu tiên tập trung cho các mục tiêu xây dựng đường đến trung tâm xã, thủy lợi, y tế tuyến huyện, xây dựng ký túc xá sinh viên, trong đó ngành được phân bổ nhiều nhất là giao thông với mức 30.500 tỷ đồng, tăng 7,7% so với kế hoạch năm 2009. Năm 2010 không bổ sung thêm danh mục dự án mới.