(Chinhphu.vn) - Theo dự kiến của Vụ Kinh tế đối ngoại - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2011 Việt Nam sẽ giải ngân được khoảng 3,650 tỷ USD vốn ODA, cao hơn con số 3,541 tỷ USD của năm 2010.

Hiện đã có 51 nhà tài trợ song phương và đa phương tài trợ ODA cho Việt Nam. Năm 2011, các nhà tài trợ đã ký kết tài trợ cho Việt Nam 8,342 tỷ USD vốn ODA. Trong đó, vốn ODA vay ưu đãi chiếm khoảng 87%, vốn ODA không hoàn lại chiếm 13%.

Đáng chú ý, nguồn vốn ODA của các đối tác vào Việt Nam không hề suy giảm ngay cả khi kinh tế của các nhà tài trợ gặp khó khăn. Điều đó chứng tỏ sự đồng tình và ủng hộ chính trị mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế với công cuộc đổi mới và chính sách phát triển đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng và Nhà nước ta, sự tin tưởng của các nhà tài trợ vào hiệu quả tiếp nhận và sử dụng ODA của Việt Nam.

Nhận thức rõ, cam kết ODA mới chỉ là sự ủng hộ về chính trị, việc thực hiện nguồn vốn này nhằm tạo ra các công trình, sản phẩm kinh tế- xã hội cụ thể mới thực sự cần thiết để đóng góp vào quá trình phát triển của đất nước, Chính phủ Việt Nam đã không ngừng có những cơ chế nhằm đẩy nhanh tốc độ giải ngân nguồn vốn ODA.

Nhờ đó, tốc độ giải ngân vốn ODA của Việt Nam những năm gần đây luôn ở mức cao. Năm 2006 là 1,785 tỷ USD; 2007 là 2,176 tỷ USD; 2008 là 2,253 tỷ USD; 2009 là 4,105 tỷ USD; 2010 là 3,541 tỷ USD và 2011 dự kiến là 3,650 tỷ USD. Dự kiến tính đến hết năm 2011, có khoảng 33,414 tỷ USD vốn ODA cho Việt Nam được giải ngân, chiếm 61% tổng vốn ODA đã ký kết.

Việc tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn ODA thời gian qua được đánh giá về cơ bản đạt hiệu quả và có tác động tích cực đối với sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội và xóa đói giảm nghèo của Việt Nam.

Việt Nam đã chủ động khai thác những mặt tích cực của ODA để phục vụ cho công cuộc đổi mới, tái cơ cấu nền kinh tế, xây dựng một nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chỉ nghĩa mà vẫn giữ được độc lập, tự chủ, theo lộ trình đã định phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của đất nước.

Công Trí