Năm 2014, HPG dự kiến lãi 2.200 tỷ đồng

Gốc
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE) công bố nội dung nghị quyết Hội đồng Quản trị.

Diễn biến giá cổ phiếu HPG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.

Theo đó, năm 2014, Hội đồng Quản trị công ty thông qua với doanh thu đạt 23 nghìn tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 2.200 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2013, doanh thu của Tập đoàn Hòa Phát đạt 19.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.010 tỷ đồng, lần lượt vượt 4% và 68% kế hoạch. Tổng số nộp ngân sách nhà nước toàn Tập đoàn trên toàn quốc đạt 1.830 tỷ đồng.

Về cổ tức, Hội đồng Quản trị thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2013 là 30% trong đó có 15% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu. Việc chi trả cổ tức sẽ được tiến hành trong quý 2/2014. Trước đó, Đại hội cổ đông thường niên 2013 của Hòa Phát đã thống nhất mức chi trả cổ tức với tỷ lệ 20%; cổ tức 2014, công ty dự kiến ở mức 20%.

Những quyết nghị trên của Hội đồng Quản trị sẽ được trình Đại hội cổ đông thường niên 2014 tới để xem xét, quyết định. Thời gian tổ chức đại hội cổ đông được ấn định vào lúc 8h ngày 28/3/2014.

Tin nóng

Tin mới