Năm 2015, châu Á có 7 siêu đô thị

Gốc
(BNS) Chuẩn dân số để được xếp vào siêu đô thị (megacity) là phải trên 10 triệu dân. Năm 1950, New York City trở thành siêu đô thị đầu tiên của thế giới khi nó vượt qua chuẩn này trước khi bị Tokyo qua mặt. Trong danh sách 10...

Tin nóng

Tin mới