Năm 2015, chỉ còn 150 đầu mối xuất khẩu gạo

Gốc
Bộ Công thương vừa ban hành quyết định về quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo. Theo đó, từ nay đến năm 2015, VN sẽ chỉ có 150 đầu mối kinh doanh xuất khẩu gạo.

Bộ Công thương cho biết sẽ chỉ cấp giấy chứng nhận cho thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo khi có kho chứa, cơ sở xay xát thóc gạo đáp ứng điều kiện kinh doanh của nghị định 109/2010.

Tin Nóng

Tin nóng

Tin mới