Năm 2015, mạng chuyên dùng sẽ đến hơn 11.000 xã

Gốc
ICTnews - Theo báo cáo phương án xây dựng Mạng truyền số liệu chuyên dùng giai đoạn 3, đến năm 2015 sẽ bổ sung kết nối tới toàn bộ hơn 11.000 xã, phường, thị trấn trên cả nước để đảm bảo kết nối thông suốt từ Trung ương tới địa phương.

100% xã sẽ được kết nối vào Mạng chuyên dùng để trao đổi thông tin thông suốt giữa các địa phương từ cấp tỉnh, thành phố tới xã, phường. Ảnh: Internet

Ngoài ra, trong giai đoạn 2011-2015, Mạng truyền số liệu chuyên dùng (Mạng chuyên dùng) sẽ phải kết nối các mạng tin học hiện có của các Bộ, ngành, địa phương với Mạng chuyên dùng để quản lý, vận hành tập trung, thống nhất. Từ đó, mọi công chức, viên chức sẽ có thể liên thông khai thác và trao đổi thông tin với nhau qua Mạng chuyên dùng và là nền tảng hạ tầng cơ bản để triển khai Chính phủ điện tử. Cũng trong giai đoạn này, tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan Đảng, đoàn thể hiện chưa được kết nối vào Mạng chuyên dùng sẽ tiếp tục được bổ sung kết nối. Báo cáo cũng chỉ rõ, ứng dụng CNTT ở các xã/phường còn yếu, đặc biệt là ở các xã miền núi, hải đảo. Vì vậy, triển khai Mạng chuyên dùng đến cấp phường/xã sẽ phổ cập, nâng cao nhận thức ứng dụng CNTT và truyền đưa thông tin tốt hơn tới tận cơ sở, tạo thuận lợi cho công tác quản lý điều hành của các địa phương. Quá trình khảo sát ý kiến trên 143 quận/huyện và 93 phường/xã về nhu cầu kết nối mở rộng Mạng chuyên dùng đến các phường/xã của Cục Ứng dụng CNTT đã cho thấy, 96% các huyện có nhu cầu kết nối đến cấp xã, 92% các đơn vị cấp phường/xã có nhu cầu kết nối đến UBND, phòng, ban cấp huyện. Bên cạnh đó, các phường/xã cũng có nhu cầu kết nối đến các cơ quan ngang cấp để chia sẻ và trao đổi thông tin.

Tin nóng

Tin mới