So với kế hoạch 39.077 tỷ đồng doanh thu và 6.830 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đặt ra hồi đầu năm, VNM đã vượt kế hoạch lần lượt 2,3% và 13,76%.

Nam 2015, Vinamilk lai gan 7.800 ty dong, EPS dat 5.837 dong/co phieu - Anh 1

Ảnh minh họa.

CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk - VNM ) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2015. Theo đó, doanh thu thuần trong quý này của công ty đạt 11.098,5 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, giá vốn bán hàng chỉ tăng 9,9%, lên hơn 6.682 tỷ đồng giúp lợi nhuận gộp tăng tới 34,7%, đạt 4.416,4 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng nhẹ 17,1%, lên hơn 155 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tăng vọt tới 3 lần, đạt hơn 25 tỷ đồng.

Đáng chú ý, kỳ này công ty lỗ trong liên doanh hơn 8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước, VNM lãi 15,4 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng tăng 53,6%, lên gần 1.754 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng tới 153,9%, lên hơn 555 tỷ đồng.

Khoản lợi nhuận khác trong kỳ giảm tới hơn nửa, từ mức hơn 119 tỷ đồng xuống còn 57 tỷ đồng

Kết thúc quý IV/2015, VNM ghi nhận lợi nhuận sau thuế 1.900,5 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế từ đầu năm, VNM đạt doanh thu 40.222,6 tỷ đồng, tăng 14,3% so với năm 2014 trong khi lợi nhuận sau thuế tăng 28%, đạt 7.769,5 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ đạt hơn 7.773 tỷ đồng, EPS đạt 5.837 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, so với kế hoạch 39.077 tỷ đồng doanh thu và 6.830 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đặt ra hồi đầu năm, VNM đã vượt kế hoạch lần lượt 2,3% và 13,76%.

Nam 2015, Vinamilk lai gan 7.800 ty dong, EPS dat 5.837 dong/co phieu - Anh 2

Tại ngày 31/12/2015, tổng tài sản của VNM đạt hơn 27.478 tỷ đồng, tăng 6,6% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 1.358,7 tỷ đồng, giảm 11% trong khi đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 16%, lên hơn 8.668 tỷ đồng. Hàng tồn kho tính đến thời điểm cuối năm còn 3.810 tỷ đồng, tăng 7,2% so với đầu năm.

Tỷ số nợ/tổng tài sản của VNM là 23,85%, lợi nhuận chưa phân phối còn hơn 2.237 tỷ đồng.

TRẦN THÚY