Năm 2016, BHXH Việt Nam giảm xuống còn 45 giờ giao dịch

Gốc
Tại hội nghị thông tin báo chí chuyên đề ngày 26/11 về cải cách thủ tục hành chính, ông Nguyễn Đình Khương, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) cho biết: Năm 2016, khi Luật BHXH sửa đổi có hiệu lực, BHXH dự kiến số giờ giao dịch giảm xuống còn 45 giờ/năm.

Từ năm 2014, BHXH thực hiện công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) giảm đuợc 100 giờ, từ 335 giờ xuống còn 235 giờ. Năm 2015, BHXH dự kiến giảm 154 giờ, từ 235 giờ xuống còn 81 giờ.

Năm 2016, BHXH Việt Nam giảm xuống còn 45 giờ giao dịch - Ảnh 1

Công tác cải cách TTHC được BHXH đẩy mạnh trên cơ sở đơn giản hóa việc khai báo của tổ chức, cá nhân trong kê khai BHXH, BHYT, BHTN. Bên cạnh đó, hạn chế tối đa việc yêu cầu người kê khai lấy xác nhận của cơ quan nhà nước, tăng cường sử dụng các thông tin, kết quả của các cơ quan nhà nước khác theo cơ chế phối hợp liên thông; không yêu cầu tổ chức, cá nhân phải kê khai lại những thông tin đã cung cấp cho cơ quan BHXH.

Năm 2015, BHXH Việt Nam thành lập Tổ rà soát hoạt động chuyên nghiệp để rà soát tổng thể 115 TTHC. Theo đó, về TTHC giảm từ 115 xuống còn 33 thủ tục; số lượng hồ sơ giảm 56%; chỉ tiêu trên tờ khai, biểu mẫu giảm 82%; quy trình, thao tác thực hiện giảm 78%.

BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện các chỉ tiêu cải cách TTHC của ngành để cắt giảm toàn bộ thời gian đi lại, chờ đợi của doanh nghiệp khi thực hiện BHXH, BHYT, BHTN. Theo đó, đến cuối năm 2015 BHXH tỉnh, thành phố phải đạt tối thiểu 90% đơn vị giao dịch điện tử về BHXH; đối với hồ sơ, kết quả không thể qua giao dịch điện tử sẽ thực hiện giao dịch qua dịch vụ bưu chính.

Đến nay, một số BHXH tỉnh, thành phố đã đạt tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ qua giao dịch điện tử trên 90% như: Trà Vinh, Tuyên quang, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Yên Bái, Hưng Yên, Quảng Bình, Điện Biên.

Để tiếp tục đơn giản TTHC trong năm 2016, BHXH Việt Nam chỉ đạo việc ký quy chế phối hợp liên thông giữa BHXH huyện và UBND xã để cung cấp các thông tin về hộ tịch như khai sinh, khai tử làm căn cứ điều chỉnh tăng, giảm đối tượng tham gia và hưởng chế độ BHXH, BHYT. BHXH Việt Nam phối hợp thường xuyên với chuyên gia của Ngân hàng thế giới, các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đánh giá, đề xuất cải tiến quy trình nghiệp vụ gắn với ứng dụng công nghệ thông tin nhằm thực hiện có hiệu quả cải cách TTHC.

Xuân Cường

Tin nóng

Tin mới