Năm 2016-một năm đầy ắp những sự kiện của người làm công tác Mặt trận, thuận lợi nhiều nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Thế nhưng, vượt qua tất cả, người Mặt trận đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công tác thăm trang trại
trồng rau sạch VinEcotrong chuyến khảo sát, làm việc với một số
cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

1. Cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, cùng với Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử các tỉnh thành phố, MTTQ Việt Nam đã đóng góp xứng đáng vào thành công của cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt hơn 99% thể hiện ý thức chính trị trách nhiệm cao của công dân trong việc lựa chọn những người xứng đáng tham gia Quốc hội và các cơ quan dân cử ở địa phương.

Ngày 22/5/2016, cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp mới chính thức diễn ra, thế nhưng công tác chuẩn bị của những người Mặt trận đã bận rộn đến cả vài tháng trước đó. Bởi để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, công tác hiệp thương, lựa chọn giới thiệu người ứng cử là nhiệm vụ hàng đầu, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Theo Phó Chủ tịch- Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong công tác bầu cử, từ khâu phối hợp xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn đến các khâu tổ chức thực hiện; thường xuyên giám sát để kịp thời khắc phục những sai sót trong quá trình triển khai thực hiện.

Việc tổ chức các hội nghị hiệp thương đã đáp ứng được yêu cầu dân chủ, công khai, minh bạch, những người được lựa chọn lập danh sách đều đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Cùng với đó việc tổ chức các hội nghị cử tri nơi cư trú để nhận xét, tín nhiệm đối với người ứng cử luôn có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam và UBND cùng cấp, phát huy được tinh thần tự giác, ý thức chủ động, xây dựng của đông đảo cử tri, từ đó có những nhận xét, đánh giá khách quan về tiêu chuẩn, đạo đức, tư cách của những người ứng cử.

Đặc biệt, công tác giám sát của Mặt trận được triển khai đồng bộ, sâu rộng ở tất cả các cấp, các khâu của quá trình tổ chức cuộc bầu cử. Từ ngày 20/3/2016 đến 20/5/2016, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức 3 đợt giám sát với 15 Đoàn giám sát tại 37 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nội dung giám sát tập trung vào các vấn đề như thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; việc giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND và thủ tục, hồ sơ ứng cử, việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử; việc lập, niêm yết danh sách cử tri và giải quyết khiếu nại, tố cáo về danh sách cử tri, việc niêm yết danh sách những người ứng cử, việc vận động bầu cử; trình tự bầu cử...

Trong các văn bản báo cáo có thể nói rõ ràng, rành mạch phần việc của những người làm công tác Mặt trận trong cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, nhưng có về cơ sở, nghe chia sẻ của những người cán bộ Mặt trận mới thấu hiểu, vô vàn việc không chỉ đòi hỏi trách nhiệm mà cả trong đó sự nhiệt tình, nhẫn nại và khéo léo- những tố chất luôn có của người Mặt trận. Từ việc phát Thẻ cử tri, vận động cử tri đi bầu cử…đến công tác chuẩn bị tổ chức cho buổi bầu cử diễn ra thành công.

Riêng việc tuyên truyền, ngoài tuyên truyền tại các buổi họp, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, nhiều cán bộ MTTQ còn đi từng nhà vận động bà con nhân dân nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; sáng suốt lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân...

Tại Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội Trần Văn Túy thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử Quốc gia đánh giá cao vai trò của MTTQ Việt Nam suốt quá trình diễn ra bầu cử. MTTQ các cấp đã thực hiện đúng vai trò tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân khi đưa ra được cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử công khai, minh bạch. Những người được lựa chọn lập danh sách đều đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của ĐBQH và đại biểu HĐND theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, muốn giám sát, Mặt trận phải có 3 sự đồng thuận. Đồng thuận của Mặt trận là thấy được việc đó phải làm. Đồng thuận của tổ chức, hội chuyên ngành- những người có chuyên môn muốn làm. Đồng thuận của các cơ quan quản lý nhà nước ủng hộ cho làm và đối tượng giám sát hợp tác với mình.

2. Sau 1 năm UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị số 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động này. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của một cuộc vận động trước yêu cầu đổi mới từ tư duy cho đến cách làm trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Trên cơ sở kế thừa, phát huy cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã thực hiện liên tục 20 năm qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã có nhiều điểm mới hết sức căn bản, quan tâm về nội dung, phương thức phối hợp, tổ chức thực hiện để mỗi địa phương khi triển khai cuộc vận động đề ra được nội dung, giải pháp tổ chức cho phù hợp.

Theo đó, xác định rõ Mặt trận tham gia xây dựng NTM ở các nội dung, tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về NTM như phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng góp phần thực hiện các tiêu chí về nhà ở, thu nhập, giảm nghèo, cơ cấu lao động, hình thức sản xuất.

Cùng với đó là xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái góp phần thực hiện các tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa , giáo dục, y tế, văn hóa...

Trên cơ sở các nội dung cuộc vận động, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các địa phương cụ thể hóa để giám sát, thực hiện hiệu quả. “Ở một số địa phương, nhất khu vực nông thôn, vẫn còn những gia đình có hoàn cảnh rất cùng cực, không ai giúp đỡ. Nếu một xã đạt chuẩn NTM thì không được phép tồn tại những hộ gia đình đặc biệt khó khăn nhưng chưa có đoàn thể nào nhận đỡ đầu”- Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị.

Tương tự, phải giám sát việc thực hiện, công nhận các danh hiệu thi đua: Gia đình văn hóa thì không thể sản xuất thiếu an toàn thực phẩm. Không thể công nhận khu dân cư đạt chuẩn văn hóa, xã đạt chuẩn NTM mà ở đó có cá nhân, tổ chức vi phạm về an toàn thực phẩm, vi phạm về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, để phát sinh tội phạm hay chưa thực sự chăm lo cho gia đình chính sách…

Sau hơn 1 năm triển khai, cuộc vận động đã thực sự đi vào chiều sâu, phục vụ người dân với tinh thần thực chất hơn, trách nhiệm hơn, chất lượng cuộc sống người dân ngày một cao hơn. MTTQ các địa phương luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền, tạo niềm tin trong nhân dân, từ đó thu hút mọi người cùng tham gia. Kết quả bước đầu, tại các địa phương nhân dân tích cực tham gia thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Cùng với đó, nhiều công trình hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh đã được mở rộng, nâng cấp, xây mới. Đồng ruộng được dồn đổi, chỉnh trang, xuất hiện những mô hình, phương thức sản xuất, chăn nuôi mới hiện đại hơn, hiệu quả hơn. Đời sống người dân đổi thay từng ngày.

Về một số địa phương như Bến Tre, Đồng Tháp, Cần Thơ…chúng tôi cũng được nghe nhiều chia sẻ, tâm tư của những người làm công tác Mặt trận. Từ thực tế triển khai ở địa phương mình, đa số ý kiến cho rằng, để vận động nhân dân xây dựng NTM, đô thị văn minh thành công thì phải bảo đảm công khai, minh bạch những khoản đóng góp của dân, để người dân thực sự thấy mình là chủ thể của cuộc vận động. Phương châm thực hiện là phát huy tốt nội lực, tranh thủ ngoại lực; khơi dậy tính tích cực, tự giác của cộng đồng dân cư, các thành phần kinh tế cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước. Thực hiện đúng phương châm đó thì hiệu quả thực hiện phong trào sẽ cao hơn rất nhiều…

Theo Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, để thực hiện tốt hơn nữa Cuộc vận động, cần phải tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về ý nghĩa của mục tiêu xây dựng Cuộc vận động. Lắng nghe ý kiến của nhân dân về trách nhiệm của chính quyền, phối hợp của Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc hướng dẫn nhân dân tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Cùng với đó, giới thiệu gương điển hình, mô hình tốt ở khu dân cư, xã, phường, thị trấn trong thực hiện các nội dung Cuộc vận động trên các phượng tiện thông tin đại chúng để lan tỏa những hình ảnh đẹp, những tấm gương tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động…

Tại hội nghị tổng kết giao ban công tác Mặt trận cụm thi đua các thành phố trực thuộc Trung ương diễn ra chưa lâu, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, để đổi mới công tác vận động trong xây dựng NTM, đô thị văn minh, ngay trong năm 2017, Mặt trận và các tổ chức thành viên phấn đấu mỗi hộ nghèo, mỗi gia đình chính sách phải có một tổ chức, đoàn thể đứng ra hỗ trợ để người dân không bị rơi vào cùng cực, không để tình trạng trong kinh tế thị trường có rủi ro mà người dân không biết dựa vào ai.

Người dân cùng Mặt trận bắt tay xây dựng NTM, đô thị văn minh chính là cơ sở vững chắc để khẳng định cuộc vận động này đang góp phần thể hiện trách nhiệm chăm lo của Đảng, Nhà nước và Mặt trận đối với nhân dân, là một trong những giải pháp căn cơ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Nam 2016 va dau an Mat tran - Anh 1

Cán bộ Mặt trận huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đến với bà con vùng lũ.

Ngay trong lũ dữ, những người cán bộ Mặt trận ở cơ sở như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Phú Yên…đã đến từng khu dân cư, từng căn nhà để thông báo, giúp đỡ người dân chủ động phòng chống lũ lụt. Và rồi khi con nước lớn rút đi, họ lại cùng với người dân chung tay khắc phục hậu quả, đồng thời tiếp nhận, phân bổ từng phần quà của đồng bào cả nước chia sẻ đến tận tay bà con vùng lũ. Vì việc chung của cộng đồng, họ quên đi những thiệt hại mà lũ lụt cũng gây ra đối với gia đình mình.

Tất cả chỉ có thể vì họ là những người cán bộ của dân!

3. Biến đổi khí hậu khiến thiên tai ngày càng khốc liệt hơn, phức tạp hơn, khó lường hơn.

Năm 2016 ĐBSCL và các tỉnh Nam Trung Bộ vừa đi qua những đợt hạn hán khốc liệt, thì cả dải đất miền Trung, Tây Nguyên lại phải gánh chịu cảnh nhà cửa, làng mạc, ruộng đồng chìm trong mưa lũ. Tổn thất về người và của là khôn lường. Cùng với đó sự cố Formosa xả thải gây hậu quả nghiêm trọng hủy hoại môi trường biển, ảnh hưởng cuộc sống của gần 300 ngàn người dân tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế…Trước những khó khăn của người dân, MTTQ các cấp từ Trung ương tới địa phương luôn nỗ lực tìm mọi cách hỗ trợ, giúp đỡ người dân đoàn kết vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Gần như ngay lập tức, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã hỗ trợ 9 địa phương bị thiệt hại nặng do hạn hán, xâm nhập mặn 7,5 tỷ đồng. Đồng thời, hỗ trợ cho ngư dân đang gặp khó khăn ở 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, mỗi tỉnh 1 tỷ đồng. Một số tổ chức thành viên của Mặt trận cũng đã kịp thời hỗ trợ người dân, trong đó Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tính đến ngày 24/4 đã huy động đạt 25 tỷ 132 triệu đồng. Ủy ban MTTQ TP Hà Nội hỗ trợ 19 tỷ đồng, Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh hỗ trợ 20 tỷ đồng cho các tỉnh, thành bị hạn hán, xâm nhập mặn...

Thế nhưng, về lâu dài cần có những giải pháp căn cơ để hỗ trợ, giúp người dân ứng phó với hạn hán, ổn định cuộc sống, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức họp với các tổ chức thành viên để bàn một số biện pháp tiếp tục hỗ trợ người dân.

Ngay trong tháng 5, một chương trình phối hợp hành động hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán, thủy hải sản chết hàng loạt đã được diễn ra tại Hà Nội. Đây là chương trình phối hợp giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội nghề cá Việt Nam.

Theo Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, chương trình hành động hướng tới mục tiêu vận động hỗ trợ nước ngọt sinh hoạt cho khoảng 45.000 (10%) hộ gia đình khó khăn nhất ảnh hưởng do xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long, hạn hán ở Tây Nguyên và Nam Trung bộ; mua thẻ bảo hiểm y tế cho khoảng 6.000 (10%) hộ gia đình khó khăn nhất bị ảnh hưởng do thủy hải sản chết hàng loạt ở các tỉnh Miền Trung chưa có thẻ bảo hiểm y tế; hỗ trợ bằng tiền, hiện vật (giấy, bút..) cho khoảng 10% gia đình khó khăn nhất có con đang học phổ thông trong nước…

Đồng thời, các bên sẽ giám sát việc thực hiện hỗ trợ khẩn cấp của nhà nước đối với người dân các tỉnh do ảnh hưởng hiện tượng thủy hải sản chết hàng loạt theo Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ khẩn cấp đối với người dân các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế.

Cùng với các giải pháp hỗ trợ trước mắt cũng như căn cơ lâu dài cho bà con vùng hạn hán xâm nhập mặn thì UBTƯ MTTQ Việt Nam, MTTQ các cấp luôn đồng hành, chia sẻ những thiệt hại, mất mát do lũ lụt gây ra trên dải đất miền Trung, Tây Nguyên. Những đợt phát động, kêu gọi bà con, đồng bào, chiến sĩ trong nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài với tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia, đùm bọc, giúp đỡ bà con vùng lũ đã làm lay động cả triệu trái tim người Việt ở trong và ngoài nước. Tính đến ngày 4/11, tổng số tiền đăng ký ủng hộ và tiếp nhận tại UBTƯ MTTQ Việt Nam lên tới hàng chục tỷ đồng... Cùng với đó, Đoàn công tác của UBTƯ MTTQ VN đã đi về vùng lũ thăm hỏi, chia sẻ và có những hỗ trợ kịp thời giúp bà con sớm vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống.

Và cũng ngay trong cơn lũ dữ, những người cán bộ Mặt trận ở cơ sở như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Phú Yên... đã đến từng khu dân cư, từng căn nhà để thông báo, giúp đỡ người dân chủ động phòng chống lũ lụt. Rồi khi con nước lớn rút đi, họ lại cùng với người dân chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt, đồng thời tiếp nhận, phân bổ từng phần quà của đồng bào cả nước chia sẻ đến tận tay bà con vùng lũ. Nhiều lúc vì việc chung của cộng đồng, họ quên đi những thiệt hại mà lũ lụt cũng gây ra đối với gia đình mình.

Tất cả chỉ có thể vì họ là những người cán bộ của dân.

4. Năm qua, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cũng là một trong những mong mỏi và bức xúc nhất của người dân vì hệ lụy của vấn nạn này đang mang lại cho xã hội. Đó là lý do mà năm 2016, trong số nội dung giám sát của mình, Mặt trận lựa chọn duy nhất một nội dung mới là giám sát về ATTP. Việc mới và không dễ làm nhưng đã có những điểm sáng để người Mặt trận vững tin hơn trong hành trình gian khó này.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, kinh nghiệm cho thấy, muốn giám sát, Mặt trận phải có 3 sự đồng thuận. Đồng thuận của Mặt trận là thấy được việc đó phải làm. Đồng thuận của tổ chức, hội chuyên ngành- những người có chuyên môn muốn làm. Đồng thuận của các cơ quan quản lý nhà nước ủng hộ cho làm và đối tượng giám sát hợp tác với mình.

Trong giám sát an toàn thực phẩm, bên cạnh việc phối hợp tốt với các cơ quan, bộ, ban ngành và các địa phương, người Mặt trận giám sát theo cách của mình. Giám sát dựa vào sức mạnh của nhân dân; động viên, khích lệ để mỗi người dân trở thành một tuyên truyền viên, một giám sát viên vừa tự mình cam kết không sản xuất thực phẩm không an toàn đồng thời giám sát hoạt động sản xuất, lưu thông hàng hóa của cộng đồng.

Trong Chương trình phối hợp số 90 vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020 ký kết ngày 30/3/2016 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã đặt mục tiêu rất rõ ràng: Phấn đấu đến năm 2017, vận động được ít nhất 50% số hộ sản xuất nông nghiệp, chế biến, kinh doanh thực phẩm và 100% số Hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm đăng ký, cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. Ngoài ra tất cả các xã được công nhận nông thôn mới và phường, thị trấn được công nhận đô thị văn minh phải đạt tiêu chí an toàn thực phẩm.

Thời gian qua MTTQ nhiều địa phương đã phối hợp với các sở ngành liên quan, các tổ chức thành viên tích cực, chủ động tập trung tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về đảm bảo VSATTP. Có nhiều chương trình phối hợp giữa Mặt trận với các tổ chức thành viên để triển khai các hoạt động một cách cụ thể. Trên cơ sở Mặt trận là cơ quan chủ trì phối hợp, các tổ chức thành viên, các cơ quan chức năng chủ động xây dựng kế hoạch, lực lượng theo kế hoạch đặt ra.

Hiện cả nước có hơn 100 ngàn khu dân cư, theo đó, Mặt trận các cấp sẽ liên kết các tổ chức thành viên, thông qua các tổ chức thành viên như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh…đảm nhận việc vận động và giám sát các hộ gia đình cam kết sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm.

Theo kinh nghiệm của MTTQ tỉnh Thừa Thiên-Huế thì để làm tốt công tác tuyên truyền ATTP phải bắt đầu từ ý thức, trách nhiệm của từng người dân, kể cả người sản xuất lẫn người tiêu dùng. Cùng với đó là tăng cường công tác quản lý nhà nước, nghĩa là Mặt trận giám sát thật tốt hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan nhà nước. Cuối cùng là tổ chức tốt các hoạt động phối hợp, lồng ghép các hoạt động của Mặt trận, các phong trào thi đua để người dân tích cực hưởng ứng, hiểu rõ hơn trách nhiệm của họ cũng như tinh thần phục vụ vì xã hội.

Ngoài ra, để cuộc vận động thành công cần huy động đội ngũ các chuyên gia, các nhà chuyên môn và phối hợp với các cơ quan chức năng cùng vào cuộc để hoạt động giám sát thực sự có hiệu quả, đáp ứng mong mỏi của người dân.

Hy vọng, với sự vào cuộc quyết liệt của MTTQ, sự hỗ trợ của các ban ngành đoàn thể, mục tiêu vận động được ít nhất 50% số hộ sản xuất nông nghiệp, chế biến, kinh doanh thực phẩm và 100% số Hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm đăng ký, cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn như Chương trình phối hợp số 90 đặt ra sẽ về đích đúng thời gian.

Năm mới 2017 đã đến, xin chúc những người làm công tác Mặt trận gặt hái được nhiều hơn nữa thành công - tiếp tục trở thành cầu nối mật thiết giữa Dân với Đảng.

Nhật Tân

Từ khóa

năm 2016 dấu ấn mặt trận