Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017, ngày 19/1, quận Hoàng Mai tổ chức gặp mặt cán bộ chủ chốt diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý.

Thay mặt lãnh đạo quận, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu gửi lời chúc mừng năm mới tới các đồng chí cán bộ chủ chốt sức khỏe, hạnh phúc và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác trong năm 2017.

Nam 2017, quan Hoang Mai chi tieu thu ngan sach tang 1.000 ty - Anh 1

Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu phát biểu

Theo Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, năm qua, với sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Quận ủy, HĐND, UBND, sự vào cuộc tích cực của các phòng, ban, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và các phường, quận Hoàng Mai đã đạt được những kết quả toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ.

Kinh tế tăng trưởng khá, thu ngân sách đạt 3.500 tỷ, tăng gần 1 nghìn tỷ so với năm 2015; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 1.900 DN. Công tác GPMB được tập trung đẩy mạnh, giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt khá, quận đã hoàn thành đầu tư xây dựng giai đoạn 1 tuyến đường phía Đông Khu trung tâm hành chính quận, đồng thời khởi công dự án đường Tam Trinh sau nhiều năm chuẩn bị.

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển. Quận duy trì là một trong những địa phương nằm trong nhóm đầu của TP về giáo dục đào tạo. An sinh xã hội được đảm bảo, dịp Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017, cùng với các nguồn xã hội hóa, quận Hoàng Mai đã chi 12 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách để chăm lo tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn. An ninh chính trị, TTATXH được giữ vững.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ năm 2017, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho biết, năm 2017, TP giao chỉ tiêu thu ngân sách cho quận là 4.500 tỷ đồng, giải ngân vốn XDCB là 750 tỷ…

Đây là thách thức lớn, đề nghị đội ngũ cán bộ chủ chốt tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2016, đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2017. Trong đó, tập trung làm tốt công tác GPMB, quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Lãnh đạo quận sẽ kiên quyết, xử lý nghiêm cán bộ để để xảy ra sai phạm trong quản lý đất đai, vi phạm về quản lý xây dựng thuộc địa bàn, lĩnh vực mình phụ trách.

Cùng với đó, tập trung thực hiện tốt Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, trọng tâm là nâng cao chất lượng, thái độ, chất lượng phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ ở bộ phận “một cửa”.

Năm 2017, quận Hoàng Mai chỉ tiêu thu ngân sách tăng 1.000 tỷ Kinhtedothi - Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017, ngày 19/1, quận Hoàng Mai tổ chức gặp mặt cán bộ chủ chốt diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý. Thay mặt lãnh đạo quận, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu gửi lời chúc mừng năm mới tới các đồng chí cán bộ chủ chốt sức khỏe, hạnh phúc và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác trong năm 2017. Theo Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, năm qua, với sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Quận ủy, HĐND, UBND, sự vào cuộc tích cực của các phòng, ban, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và các phường, quận Hoàng Mai đã đạt được những kết quả toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ. Kinh tế tăng trưởng khá, thu ngân sách đạt 3.500 tỷ, tăng gần 1 nghìn tỷ so với năm 2015; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 1.900 DN. Công tác GPMB được tập trung đẩy mạnh, giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt khá, quận đã hoàn thành đầu tư xây dựng giai đoạn 1 tuyến đường phía Đông Khu trung tâm hành chính quận, đồng thời khởi công dự án đường Tam Trinh sau nhiều năm chuẩn bị. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển. Quận duy trì là một trong những địa phương nằm trong nhóm đầu của TP về giáo dục đào tạo. An sinh xã hội được đảm bảo, dịp Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017, cùng với các nguồn xã hội hóa, quận Hoàng Mai đã chi 12 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách để chăm lo tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn. An ninh chính trị, TTATXH được giữ vững. Nhấn mạnh những nhiệm vụ năm 2017, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho biết, năm 2017, TP giao chỉ tiêu thu ngân sách cho quận là 4.500 tỷ đồng, giải ngân vốn XDCB là 750 tỷ…Đây là thách thức lớn, đề nghị đội ngũ cán bộ chủ chốt tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2016, đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2017. Trong đó, tập trung làm tốt công tác GPMB, quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Lãnh đạo quận sẽ kiên quyết, xử lý nghiêm cán bộ để để xảy ra sai phạm trong quản lý đất đai, vi phạm về quản lý xây dựng thuộc địa bàn, lĩnh vực mình phụ trách. Cùng với đó, tập trung thực hiện tốt Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, trọng tâm là nâng cao chất lượng, thái độ, chất lượng phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ ở bộ phận “một cửa”.