Năm 2019: Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 62 Mái ấm công đoàn

Gốc
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng mới đây đã ký thông báo số 08/TB-LĐLĐ về hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà Mái ấm công đoàn năm 2019.

Theo đó, LĐLĐ Thành phố sẽ hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 62 nhà Mái ấm công đoàn năm 2019 đối với 62 đoàn viên công đoàn, kinh phí trích từ Quỹ Xã hội LĐLĐ Thành phố.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng trao hỗ trợ Mái ấm công đoàn năm 2018 cho đoàn viên công đoàn quận Tây Hồ

Trong đó, có 45 nhà Mái ấm công đoàn được hỗ trợ xây mới với mức 30.000.000đ/mái ấm và 17 Mái ấm công đoàn được hỗ trợ sửa chữa với mức 20.000.000đ/mái ấm.

LĐLĐ Thành phố giao các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hướng dẫn CĐCS, đoàn viên công đoàn được hỗ trợ kinh phí nhà Mái ấm công đoàn năm 2019 hoàn thiện hồ sơ, gửi về LĐLĐ Thành phố trước ngày 30/6/2019 và chỉ đạo thực hiện hoàn thành công trình xong trước ngày 31/12/2019.

Phạm Diệp