Đó là yêu cầu của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng với ngành giao thông khi chủ trì cuộc họp về đề án đầu tư tuyến đường bộ cao tốc bắc - nam diễn ra ngày 7.7.

Bởi nếu hoàn thành cơ bản được tuyến cao tốc này sẽ là tiền đề để xây dựng các tuyến đường cao tốc khác, hiện thực được mục tiêu năm 2020 đạt và vượt 2.000 km cao tốc đã đề ra.

Về nguồn vốn cho dự án, lãnh đạo Chính phủ thừa nhận thời gian tới ngân sách cần bố trí thỏa đáng để tạo “vốn mồi” thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư theo hình thức PPP, trong đó bảo đảm nguồn vốn từ xã hội phải lớn hơn vốn ngân sách. Phó thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT phối hợp với Bộ Tài chính tính toán để đề xuất cơ chế hỗ trợ vốn nhà nước, bảo đảm thời gian thu phí, mức phí hợp lý, đồng thời bảo đảm sự hấp dẫn để thu hút doanh nghiệp trong nước và đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh đó, các bộ GTVT, KH-ĐT, Tài chính, Xây dựng, TN-MT được yêu cầu xây dựng đề án chi tiết về phát triển đường cao tốc, tập trung vào cao tốc bắc - nam về phía đông do Bộ GTVT chủ trì trong đó cần cụ thể hóa từng vấn đề như mục tiêu, sự cần thiết, quy mô… nói rõ cơ chế huy động nguồn lực. Phó thủ tướng cũng giao Bộ GTVT phối hợp các bộ, ngành liên quan tính toán tổng mức đầu tư từng dự án, kiểm soát chất lượng các dự án, xây dựng các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.

Chí Hiếu