Năm 2020, kinh tế biển sẽ đóng góp 53-55% GDP

Gốc
Đây là mục tiêu mà Vinamarine - Cục Hàng hải VN ; VR- Cục Đăng kiểm VN; Vinashin - Tập đoàn công nghiệp tàu thủy VN ; Vinalines - TCty Hàng hải VN; Vimaru - Trường đại học Hàng hải VN đã nêu trong tuyên bố chung tại cuộc gặp gỡ dầu xuân thường niên, triển khai kế hoạch năm 2008 diễn ra ngày 15.2 tại Hà Nội.

Tin nóng

Tin mới