Giadinh.net - Báo cáo của Tổ chức Liên Hợp Quốc cho biết, con số này có thể tăng lên đến 150%, tương ...