Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Dự toán bội chi ngân sách khoảng 4,42% GDP trong năm 2023

Dự toán bội chi ngân sách khoảng 4,42% GDP trong năm 2023

Tạp Chí Tài Chính
21/1/2023
Năm 2023 kỳ vọng GDP bình quân đầu người đạt hơn 4 nghìn đô la Mỹ

Năm 2023 kỳ vọng GDP bình quân đầu người đạt hơn 4 nghìn đô la Mỹ

Báo Công Lý
20/1/2023
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH LÊ MINH NAM: TẬP THỂ ỦY BAN VÀ VỤ GIÚP VIỆC ĐÃ LÀM VIỆC KHÔNG QUẢN NGÀY ĐÊM ĐỂ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG, TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH LÊ MINH NAM: TẬP THỂ ỦY BAN VÀ VỤ GIÚP VIỆC ĐÃ LÀM VIỆC KHÔNG QUẢN NGÀY ĐÊM ĐỂ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG, TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
20/1/2023
NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cụ

NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cụ

Đại Biểu Nhân Dân
18/1/2023
Ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện an sinh xã hội

Ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện an sinh xã hội

Thời báo Tài chính
16/1/2023
Hải Dương công bố công khai nhiều số liệu ngân sách

Hải Dương công bố công khai nhiều số liệu ngân sách

Báo Hải Dương
13/1/2023
Thông qua Nghị quyết về tài chính, ngân sách

Thông qua Nghị quyết về tài chính, ngân sách

Đại Biểu Nhân Dân
09/1/2023
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý ngân sách nhà nước

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý ngân sách nhà nước

Báo Pháp Luật Việt Nam
09/1/2023
Quốc hội thông qua Nghị quyết về một số vấn đề tài chính, ngân sách

Quốc hội thông qua Nghị quyết về một số vấn đề tài chính, ngân sách

Thời báo Tài chính
09/1/2023
Bộ Tài chính luôn chủ động trong quản lý tài khóa để phục vụ nhân dân

Bộ Tài chính luôn chủ động trong quản lý tài khóa để phục vụ nhân dân

Tạp Chí Tài Chính
09/1/2023
Chính phủ đề xuất chuyển nguồn kinh phí chống dịch hơn 5.000 tỷ đồng

Chính phủ đề xuất chuyển nguồn kinh phí chống dịch hơn 5.000 tỷ đồng

Tạp chí Tri Thức Trực Tuyến
07/1/2023
Ủy ban Tài chính – Ngân sách nhất trí chuyển hơn 5.000 tỉ chống COVID-19 năm 2021 sang 2022

Ủy ban Tài chính – Ngân sách nhất trí chuyển hơn 5.000 tỉ chống COVID-19 năm 2021 sang 2022

Báo Pháp Luật TP.HCM
07/1/2023
Chính phủ đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của 15 địa phương

Chính phủ đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của 15 địa phương

Tạp chí Giáo dục Việt Nam
06/1/2023
Điều chỉnh một số nội dung về tài chính ngân sách, đảm bảo triển khai đầu năm 2023

Điều chỉnh một số nội dung về tài chính ngân sách, đảm bảo triển khai đầu năm 2023

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
05/1/2023
7 địa phương xin giảm hơn 1.500 tỷ đồng dự toán vốn vay lại

7 địa phương xin giảm hơn 1.500 tỷ đồng dự toán vốn vay lại

Tạp chí Người Đưa Tin
05/1/2023
Tán thành điều chỉnh dự toán 95 dự án của Tổng cục Thuế và Hải quan

Tán thành điều chỉnh dự toán 95 dự án của Tổng cục Thuế và Hải quan

Báo VietnamPlus
05/1/2023
Quốc hội xem xét điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương

Quốc hội xem xét điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương

Báo Nhân Dân
05/1/2023
Bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn và thời hạn giải ngân số vốn điều chỉnh tăng dự toán

Bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn và thời hạn giải ngân số vốn điều chỉnh tăng dự toán

Đại Biểu Nhân Dân
05/1/2023