Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm việc với Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm việc với Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách

Đại Biểu Nhân Dân
01/2/2023
Hà Nội tiếp tục siết các khoản chi, giảm biên chế năm 2023

Hà Nội tiếp tục siết các khoản chi, giảm biên chế năm 2023

Báo Tiền Phong
01/2/2023
Xây dựng phương án phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2023

Xây dựng phương án phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2023

Tạp Chí Tài Chính
31/1/2023
Chủ động bố trí vốn từ đầu năm cho các dự án, công trình quan trọng

Chủ động bố trí vốn từ đầu năm cho các dự án, công trình quan trọng

Thời báo Tài chính
30/1/2023
Ngân sách nhà nước bội chi 14.000 tỷ đồng do chưa đến kỳ kê khai nộp thuế

Ngân sách nhà nước bội chi 14.000 tỷ đồng do chưa đến kỳ kê khai nộp thuế

Tạp chí Tài Chính Doanh Nghiệp
30/1/2023
Ngân sách Nhà nước bội chi do chưa đến kỳ kê khai nộp thuế

Ngân sách Nhà nước bội chi do chưa đến kỳ kê khai nộp thuế

Tạp chí Mekong Asean
30/1/2023
Dự toán bội chi ngân sách khoảng 4,42% GDP trong năm 2023

Dự toán bội chi ngân sách khoảng 4,42% GDP trong năm 2023

Tạp Chí Tài Chính
21/1/2023
Năm 2023 kỳ vọng GDP bình quân đầu người đạt hơn 4 nghìn đô la Mỹ

Năm 2023 kỳ vọng GDP bình quân đầu người đạt hơn 4 nghìn đô la Mỹ

Báo Công Lý
20/1/2023

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH LÊ MINH NAM: TẬP THỂ ỦY BAN VÀ VỤ GIÚP VIỆC ĐÃ LÀM VIỆC KHÔNG QUẢN NGÀY ĐÊM ĐỂ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG, TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH LÊ MINH NAM: TẬP THỂ ỦY BAN VÀ VỤ GIÚP VIỆC ĐÃ LÀM VIỆC KHÔNG QUẢN NGÀY ĐÊM ĐỂ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG, TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH LÊ MINH NAM: TẬP THỂ ỦY BAN VÀ VỤ GIÚP VIỆC ĐÃ LÀM VIỆC KHÔNG QUẢN NGÀY ĐÊM ĐỂ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG, TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH LÊ MINH NAM: TẬP THỂ ỦY BAN VÀ VỤ GIÚP VIỆC ĐÃ LÀM VIỆC KHÔNG QUẢN NGÀY ĐÊM ĐỂ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG, TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH LÊ MINH NAM: TẬP THỂ ỦY BAN VÀ VỤ GIÚP VIỆC ĐÃ LÀM VIỆC KHÔNG QUẢN NGÀY ĐÊM ĐỂ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG, TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
20/1/2023
NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cụ

NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cụ

Đại Biểu Nhân Dân
18/1/2023
Ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện an sinh xã hội

Ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện an sinh xã hội

Thời báo Tài chính
16/1/2023
Hải Dương công bố công khai nhiều số liệu ngân sách

Hải Dương công bố công khai nhiều số liệu ngân sách

Báo Hải Dương
13/1/2023
Thông qua Nghị quyết về tài chính, ngân sách

Thông qua Nghị quyết về tài chính, ngân sách

Đại Biểu Nhân Dân
09/1/2023
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý ngân sách nhà nước

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý ngân sách nhà nước

Báo Pháp Luật Việt Nam
09/1/2023
Quốc hội thông qua Nghị quyết về một số vấn đề tài chính, ngân sách

Quốc hội thông qua Nghị quyết về một số vấn đề tài chính, ngân sách

Thời báo Tài chính
09/1/2023
Bộ Tài chính luôn chủ động trong quản lý tài khóa để phục vụ nhân dân

Bộ Tài chính luôn chủ động trong quản lý tài khóa để phục vụ nhân dân

Tạp Chí Tài Chính
09/1/2023
Chính phủ đề xuất chuyển nguồn kinh phí chống dịch hơn 5.000 tỷ đồng

Chính phủ đề xuất chuyển nguồn kinh phí chống dịch hơn 5.000 tỷ đồng

Tạp chí Tri Thức Trực Tuyến
07/1/2023
Ủy ban Tài chính – Ngân sách nhất trí chuyển hơn 5.000 tỉ chống COVID-19 năm 2021 sang 2022

Ủy ban Tài chính – Ngân sách nhất trí chuyển hơn 5.000 tỉ chống COVID-19 năm 2021 sang 2022

Báo Pháp Luật TP.HCM
07/1/2023