Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới ở Thường Xuân

Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới ở Thường Xuân

Báo Thanh Hóa
27/11/2022
Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ cơ sở vùng đồng bào dân tộc Mông năm 2022

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ cơ sở vùng đồng bào dân tộc Mông năm 2022

Báo Thanh Hóa
25/11/2022
TP Thanh Hóa 'Dân vận khéo' huy động sức dân nâng cấp, mở rộng đường giao thông

TP Thanh Hóa 'Dân vận khéo' huy động sức dân nâng cấp, mở rộng đường giao thông

Báo Thanh Hóa
24/11/2022
Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền

Báo Đồng Nai
22/11/2022
Dân vận góp phần đổi thay đời sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Dân vận góp phần đổi thay đời sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Báo Giáo Dục & Thời Đại
21/11/2022
Hiệu quả công tác dân vận ở Châu Thành

Hiệu quả công tác dân vận ở Châu Thành

Báo An Giang
16/11/2022
Đẩy mạnh dân vận khéo gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn

Đẩy mạnh dân vận khéo gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn

Báo Đồng Nai
15/11/2022
Cán bộ mặt trận dân vận khéo

Cán bộ mặt trận dân vận khéo

Báo Quảng Ninh
14/11/2022
Lan tỏa mô hình dân vận khéo 'Tôi làm Công an xã'

Lan tỏa mô hình dân vận khéo 'Tôi làm Công an xã'

Báo Công An Nhân Dân
11/11/2022

Lan tỏa mô hình 'Dân vận khéo' cấp tỉnh 'Tôi làm Công an xã' đầu tiên ở tỉnh Đắk Nông

Lan tỏa mô hình 'Dân vận khéo' cấp tỉnh 'Tôi làm Công an xã' đầu tiên ở tỉnh Đắk Nông
Lan tỏa mô hình 'Dân vận khéo' cấp tỉnh 'Tôi làm Công an xã' đầu tiên ở tỉnh Đắk Nông
Lan tỏa mô hình 'Dân vận khéo' cấp tỉnh 'Tôi làm Công an xã' đầu tiên ở tỉnh Đắk Nông

Lan tỏa mô hình 'Dân vận khéo' cấp tỉnh 'Tôi làm Công an xã' đầu tiên ở tỉnh Đắk Nông

Chuyên trang Công an Đà Nẵng - Báo Công an Nhân dân
11/11/2022
Công tác dân vận của Thành ủy Đà Nẵng trong xây dựng đô thị văn minh ở thành phố Đà Nẵng hiện nay

Công tác dân vận của Thành ủy Đà Nẵng trong xây dựng đô thị văn minh ở thành phố Đà Nẵng hiện nay

Tạp Chí Xây Dựng Đảng
09/11/2022
Châu Thành thi đua 'Dân vận khéo'

Châu Thành thi đua 'Dân vận khéo'

Báo An Giang
09/11/2022
Đơn vị điển hình trong công tác dân vận chính quyền

Đơn vị điển hình trong công tác dân vận chính quyền

Báo Thái Nguyên
05/11/2022
Chia sẻ kinh nghiệm công tác dân vận giữa An Giang và TP. Hồ Chí Minh

Chia sẻ kinh nghiệm công tác dân vận giữa An Giang và TP. Hồ Chí Minh

Báo An Giang
03/11/2022
Tăng cường các mô hình 'Dân vận khéo' trên địa bàn thị xã Kỳ Anh

Tăng cường các mô hình 'Dân vận khéo' trên địa bàn thị xã Kỳ Anh

Báo Hà Tĩnh
02/11/2022
Dân vận khéo trong vùng đồng bào công giáo ở Quảng Xương

Dân vận khéo trong vùng đồng bào công giáo ở Quảng Xương

Báo Thanh Hóa
30/10/2022
Toàn quân tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận trong tình hình mới

Toàn quân tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận trong tình hình mới

Báo VietnamNet
29/10/2022
Quan tâm nhân rộng các mô hình dân vận trong lực lượng công an

Quan tâm nhân rộng các mô hình dân vận trong lực lượng công an

Báo Bắc Giang
27/10/2022