Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Năm 2023, Hà Nội dự kiến xây dựng 21 mô hình sản xuất nông nghiệp

Theo Kế hoạch Khuyến nông TP. Hà Nội năm 2023, Thủ đô sẽ xây dựng 8 mô hình trồng trọt, 7 mô hình chăn nuôi và 6 mô hình thủy sản.

UBND TP. Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 318/KH-UBND về Khuyến nông TP. Hà Nội năm 2023.

Mục tiêu chung của Kế hoạch là thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình khuyến nông UBND TP. Hà Nội giai đoạn 2020-2025.

Phát huy vai trò định hướng hỗ trợ chuyển giao công nghệ theo nhu cầu thực tiễn của các địa phương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng sản xuất các sản phẩm thiết yếu phù hợp với nhu cầu tiêu dùng, đảm bảo không đứt gãy chuỗi sản xuất cung ứng sản phẩm nông nghiệp.

Tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp để tăng thu nhập, giảm nghèo, góp phần ổn định an sinh, xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Phấn đấu từng bước mở rộng các mô hình có áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản.

Tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị các mô hình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt và chứng nhận xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung có năng suất, chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, huy động nguồn lực từ các tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp.

Mục tiêu cụ thể là bám sát định hướng chỉ đạo của Trung ương và TP. Hà Nội về nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Tuyên truyền chủ trương, chính sách thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn; nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025; giới thiệu các sản phẩm nông sản chủ lực các sản phẩm theo chuỗi trên địa bàn Thủ đô.

Tập huấn cho hơn 14.000 lượt cộng tác viên, nông dân, người sản xuất được tiếp cận, nắm bắt tiến bộ khoa học, nâng cao trình độ tay nghề trong quản lý sản xuất đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, chất lượng cao, an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm.

Chuyển giao công nghệ thông qua các mô hình trình diễn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất, giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả kinh tế từ 10 đến 20% so với sản xuất ngoài mô hình.

Để đạt được những mục tiêu đó, TP. Hà Nội sẽ tập huấn thường xuyên bao gồm các nội dung: tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp kỹ năng khuyến nông; tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất, tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh nông nghiệp; tập huấn nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm trong sản xuất sơ chế chế biến.

Bên cạnh đó, TP. Hà Nội sẽ tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm, tham quan học tập, tham gia triển lãm, hội chợ nông nghiệp; xây dựng và nhân rộng mô hình tốt…

Theo Kế hoạch, ở lĩnh vực trồng trọt, năm 2023, Thủ đô sẽ xây dựng 8 mô hình cho 4 nhóm mô hình khuyến khích nhân rộng gồm: Nhóm mô hình phát triển liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; Nhóm mô hình phát triển sản xuất rau, hoa, quả theo hướng hữu cơ VietGAP, ứng dụng công nghệ cao; Nhóm mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, phù hợp với nhu cầu thị trường; Nhóm mô hình phát triển cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.

Đối với lĩnh vực chăn nuôi, TP. Hà Nội sẽ xây dựng 7 mô hình cho ba nhóm mô hình khuyến khích nhân rộng gồm: Nhóm mô hình phát triển liên kết sản xuất chăn nuôi gia cầm gắn với tiêu thụ sản phẩm; Nhóm mô hình phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng nâng cao giá trị và thích ứng với biến đổi khí hậu; Nhóm mô hình chăn nuôi lợn an toàn dịch bệnh, giảm thiểu tác động đến môi trường.

Đối với lĩnh vực thủy sản, TP. Hà Nội sẽ xây dựng 6 mô hình cho 4 nhóm mô hình khuyến khích nhân rộng gồm: Nhóm mô hình nuôi thủy sản theo phương pháp biện pháp; Nhóm mô hình nuôi thủy sản áp dụng công nghệ cao; Nhóm mô hình nuôi các đối tượng thủy sản khôi phục nguồn lợi thủy sản nội đồng; Nhóm mô hình nuôi thủy sản lồng bè.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch Khuyến nông TP. Hà Nội năm 2023 gồm ngân sách thành phố đảm bảo theo quy định và phải tùy thuộc vào khả năng cân đối bố trí kinh tế của Thành phố; thực hiện theo đúng chế độ nhà nước quy định theo Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2023 của TP. Hà Nội; kinh phí đối ứng của tổ chức cá nhân tham gia thực hiện Kế hoạch.

Hồ Hạ