Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Năm 2023, ngành Xây dựng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Chiều 5-1, Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, giá xăng dầu, giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào tăng cao, song các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở Xây dựng đã nỗ lực, hoàn thành 3/3 chỉ tiêu thuộc lĩnh vực xây dựng đã đề ra. Trong đó, tổng giá trị gia tăng theo giá cố định năm 2010 đạt 19.830 tỷ đồng; tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch đô thị đạt 96%; tỷ lệ đô thị hóa đạt 37%. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, tất cả các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng đều được cắt giảm từ 30 đến 50% thời gian giải quyết theo quy định; đã có 210/365 xã được phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã, tỉ lệ phủ kín quy hoạch đạt 57,5%.

Bên cạnh đó, tăng cường thực hiện các nhiệm vụ về quản lý và phát triển nhà ở xã hội, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, thẩm định xây dựng, thanh tra xây dựng…

Đồng chí Phan Lê Quang, Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng phát biểu khai mạc hội nghị.

Nhận thức rõ được vị trí, vai trò đối với sự phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Thanh Hóa, năm 2023, ngành Xây dựng đã đề ra các mục tiêu, đó là: Tổng giá trị gia tăng theo giá cố định năm 2010 đạt 22.130 tỷ đồng, tăng 11,6% so với năm 2022; tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch đô thị đạt 96%, tỷ lệ đô thị hóa đạt 38%.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022.

Bên cạnh đó, ngành cũng đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo thực hiện, như: Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường công tác rà soát các mỏ vật liệu xây dựng đất, đá, cát; điều tra, khảo sát giá, trữ lượng, sản lượng mỏ trên địa bàn tỉnh để công bố giá vật liệu xây dựng đúng với giá thị trường. Tăng cường công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý nhà và thị trường bất động sản, trật tự xây dựng.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo công tác chuyên môn năm 2022.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo công tác chuyên môn năm 2022.

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trên, Sở Xây dựng quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện các giải pháp, trọng tâm như: Kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đảm bảo công khai, minh bạch. Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025. Tăng cường công tác kiểm tra, khảo sát giá, trữ lượng, khối lượng cung ứng vật liệu xây dựng tại các mỏ, điểm tập kết, nơi sản xuất… để bám sát diễn biến của thị trường.

Cán bộ Sở Xây dựng tham gia ý kiến tại hội nghị

Cán bộ Sở Xây dựng tham gia ý kiến tại hội nghị

Đồng thời, tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, kêu gọi đầu tư sản xuất các loại vật liệu mới, áp dụng công nghệ cao. Tham mưu đẩy mạnh việc phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho công nhân…

Lê Ngọc