Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Năm 2023: 'Vững tâm vượt bão, tạo nền tảng bền vững tương lai'

Đại Biểu Nhân Dân
Gốc

Tăng trưởng cao trước nhiều thách thức dữ dội, bức tranh kinh tế Việt Nam 2022 thực sự đã tạo 'bước ngoặt' phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng cho năm 2023. Tuy nhiên, khó khăn muôn trùng, chồng chất của kinh tế thế giới đang gia tăng áp lực nặng nề đối với Việt Nam - một nền kinh tế mở phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng cao và đạt được những kết quả tích cực. Theo các chuyên gia, năm 2023 chúng ta phải 'Vững tâm vượt bão, tạo nền tảng bền vững tương lai'.

Nhật Khánh - Nguyễn Thăng - Nhật Sơn