Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Năm 2023, xây dựng Hà Nội thành trung tâm điều hành logistics

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 332/KH-UBND về việc phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn TP Hà Nội năm 2023.

 Xây dựng Hà Nội thành một đầu mối logistics quan trọng của vùng, của cả nước và khu vực.

Xây dựng Hà Nội thành một đầu mối logistics quan trọng của vùng, của cả nước và khu vực.

Kế hoạch nhằm mục tiêu phát triển hoạt động logistics nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất, thương mại truyền thống, thương mại quốc tế và thương mại điện tử.

Đồng thời, phát triển kết cấu hạ tầng logistics đồng bộ với kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, kết cấu hạ tầng thương mại - dịch vụ văn minh, hiện đại, đưa Hà Nội trở thành một đầu mối logistics quan trọng của vùng, của cả nước và khu vực. Thúc đẩy doanh nghiệp dịch vụ logistics đổi mới, sáng tạo, cung ứng chuỗi dịch vụ logistics ở mức độ 3 (3PL), mức độ 4 (4PL); hướng đến mức độ 5 (SPL), logistics điện tử trên cơ sở phát triển thương mại điện tử và quản trị chuỗi cung ứng hiện đại, hiệu quả, chuyên nghiệp.

UBND thành phố giao Sở Công Thương Hà Nội chủ trì phối hợp cùng các sở, ngành, UBND các cấp rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu và các quy hoạch ngành có liên quan. Lên các kế hoạch phát triển hạ tầng và dịch vụ logistics, tích hợp sâu dịch vụ logistics trong chiến lược phát triển ngành, bảo đảm đồng bộ về cơ sở hạ tầng, cơ cấu sản xuất phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Phấn đấu trong năm 2023, khởi công xây dựng 2 cảng cạn ICD (tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm và xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức); xác định vị trí, ranh giới, diện tích cụ thể 2 trung tâm logistics (tại các huyện Phú Xuyên, Sóc Sơn); chấp thuận chủ trương đầu tư 1 cảng container quốc tế (tại xã Cổ Bi, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm)... Tiếp tục đẩy mạnh kêu gọi, xúc tiến đầu tư các dự án hạ tầng dịch vụ logistics theo quy hoạch.

Ưu tiên giải quyết các thủ tục hành chính và hiện đại hóa hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính. Giải quyết các thủ tục hành chính một cách thuận lợi và nhanh chóng ở tất cả các khâu, trọng tâm là các lĩnh vực: Công thương, hải quan, thuế, giao thông vận tải.

Xây dựng cơ chế phối hợp và chính sách liên quan tới hoạt động logistics trong lĩnh vực vận tải, thương mại như: Trao đổi thông tin cập nhật số liệu, tăng cường hợp tác giữa các cơ quan Trung ương trong lĩnh vực vận tải, thương mại, các quy định, quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện và khuyến cáo, khuyến nghị liên quan đến công tác giao nhận hàng hóa tại các cảng hàng không, cảng cạn, cảng thủy, ga đường sắt... Chú trọng hợp tác bảo đảm an ninh hàng hóa và phát triển nguồn nhân lực.

Phát triển hệ thống giao thông thông minh, chuyển đổi các hạ tầng logistics; rà soát, bổ sung quy hoạch xây dựng địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tập trung của thành phố.

Các cơ quan ban ngành, địa phương có trách nhiệm nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý ngay những vấn đề phát sinh trong hoạt động logistics tác động xấu đến kinh tế - xã hội thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý Nhà nước.

Nguyễn Vũ