Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Năm 2050, kinh tế Ttrung Quốc vượt Mỹ, Việt Nam vượt Italia

Hanoinet - Trong báo cáo vừa công bố, công ty phân tích tài chính lớn nhất thế giới Pricewaterhouse Coopers (PwC) cho rằng, ngoài Trung Quốc, Việt Nam sẽ đạt tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất thế giới trong hàng chục năm tới.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=45109