Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nam A Bank chốt ngày phát hành cổ phiếu, tăng vốn lên 8.464 tỷ đồng

HĐQT Nam A Bank (UPCoM -NAB) cho biết, 20/10/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, Nam A Bank sẽ phát hành gần 123 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 18,7364% (100 cổ phiếu được nhận thêm 18,7364 cổ phiếu) và phát hành 67 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 10,2075% (100 cổ phiếu được nhận thêm 10,2075 cổ phiếu).

Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành là 190 triệu đơn vị với tỷ lệ phát hành là 28,94%. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 1.900 tỷ đồng lên 8.464 tỷ đồng.

Trước đó, Nam A Bank đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa thêm 1.900 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ của ngân hàng lên 8.464 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm thường niên 2022, cổ đông ngân hàng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ của năm 2022 thêm 4.000 tỷ đồng từ hơn 6.564 tỷ đồng lên hơn 10.564 tỷ đồng.

Theo phương án mới, việc tăng vốn sẽ được thực hiện bằng ba cách gồm phát hành 190 triệu cổ phiếu để trả cổ tức; chào bán 50 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ 160 triệu cổ phiếu.

Trước đó, Nam A Bank đã chào bán riêng lẻ thành công 143 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng. Tổng thu ròng từ đợt chào bán là hơn 2.831 tỷ đồng.

Kết thúc 6 tháng đầu năm nay, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 1.171 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ, hoàn thành 52% kế hoạch năm. Tổng tài sản đạt 171.124 tỷ đồng, tăng gần 12% so với đầu năm. Cho vay khách hàng ở mức 111.897 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng tăng 10,5% lên 1.417 tỷ đồng.

Năm 2022, Nam A Bank đặt mục tiêu lãi trước thuế đạt 2.250 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2021 trên cơ sở mức tăng trưởng tín dụng (được NHNN chấp thuận) ở mức 22,7%.

Vân Linh