Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nam A Bank đặt mục tiêu lợi nhuận tăng bình quân 15-20% đến năm 2025

HĐQT ngân hàng Nam A Bank đề ra mục tiêu định hướng hoạt động đến năm 2025, đưa ngân hàng này vào nhóm 15 - 17 ngân hàng thương mại có quy mô hàng đầu Việt Nam.

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, UPCoM: NAB) vừa thông báo về việc dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường 2022 vào ngày 09/12/2022, nhằm bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VIII (2021-2026) với 7 thành viên HĐQT trong đó tối đa 2 thành viên độc lập và 3 thành viên trong Ban kiểm soát.

Trên cơ sở tiếp nối kết quả đạt được trong nhiệm kỳ VII, HĐQT cũng đề ra mục tiêu định hướng hoạt động đến năm 2025, theo đó đưa ngân hàng này vào nhóm 15 - 17 ngân hàng thương mại có quy mô hàng đầu Việt Nam, bằng việc tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức kinh doanh và củng cố năng lực quản trị điều hành.

Một số chỉ tiêu tài chính được Nam A Bank đặt ra đến năm 2025 bao gồm, vốn điều lệ đạt tối thiểu 15.000 tỷ đồng vào cuối năm 2025, tổng tài sản bình quân mỗi năm tăng 15%, đến cuối năm 2025 dự kiến trên 300.000 tỷ đồng.

Khoản huy động vốn từ cá nhân và tổ chức kinh tế bình quân mỗi năm tăng trưởng 20-25%, dự kiến đạt trên 250.000 tỷ đồng. Dư nợ vay cá nhân và tổ chức kinh tế dự kiến xấp xỉ 200.000 tỷ đồng, tùy thuộc vào tỷ lệ tăng trưởng tín dụng hàng năm được Ngân hàng Nhà nước cấp.

Nam A Bank cũng đặt mục tiêu, lợi nhuận trước thuế bình quân mỗi năm tăng 15-20%, đạt trên 3.000 tỷ đồng đến cuối năm 2025, đồng thời kiểm soát tỷ lệ nợ nhóm 2, tỷ lệ nợ xấu dưới 2,5%.

Về kết quả kinh doanh tại Nam A Bank, tính đến hết tháng 9/2022, ngân hàng này lãi trước thuế gần 1.855 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/9/2022, tổng tài sản Nam A Bank tăng 14% so với đầu năm 2022, lên mức 173.970 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước giảm 21%, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác tăng 32% , cho vay khách hàng tăng 11% so đầu năm nay.

Tính riêng năm 2022, Nam A Bank đặt mục tiêu lợi nhuận đạt 2.250 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2021. Dư nợ cho vay cá nhân, tổ chức kinh tế đạt 126.000 tỷ đồng, tăng 22,7% nhưng vẫn đảm bảo tăng trưởng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 3%.

Ngân hàng cũng dự kiến đến cuối năm 2022, tổng tài sản tăng 24% so với đầu năm, lên mức 190.000 tỷ đồng. Huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 155.000 tỷ đồng, tăng 23,3%.

Thu Trang