Nắm bắt tâm tư nguyện vọng, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng

Gốc
Thành phố Hà Nội đang nỗ lực triển khai các công tác chuẩn bị để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thực sự là ngày hội của toàn dân.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Hànôịmới, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản cho biết, Ban Dân vận đã tham mưu chỉ đạo hệ thống dân vận thành phố tăng cường nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Huyện ủy Đan Phượng.

- Với vai trò tham mưu cho Thành ủy Hà Nội về công tác dân vận, xin đồng chí cho biết, Ban Dân vận Thành ủy đã triển khai những hoạt động gì để kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân, qua đó góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026?

- Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TƯ ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 10-9-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”... Ban Dân vận Thành ủy đã ban hành Công văn hướng dẫn các địa phương, đơn vị trong hệ thống dân vận thành phố tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bầu cử và phối hợp cùng các cấp, các ngành tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Dân vận Thành ủy đã tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận quý I-2021 và giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhằm phối hợp với Mặt trận Tổ quốc nắm bắt tình hình nhân dân phục vụ cho cuộc bầu cử.

Bám sát hướng dẫn của Ban Dân vận Thành ủy, các địa phương, đơn vị trong hệ thống dân vận thành phố cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo khối dân vận tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, thời điểm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hệ thống dân vận thành phố hưởng ứng và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các hoạt động chào mừng gắn với công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử; tăng cường nắm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư, đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, tín đồ các tôn giáo…

Kết quả cho thấy, các tầng lớp nhân dân Thủ đô rất quan tâm đến công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Nhân dân cũng đặc biệt quan tâm các hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, qua đó đóng góp những ý kiến góp ý cho người ứng cử.

- Hoạt động vận động, tuyên truyền, nắm tình hình nhân dân sẽ được triển khai cụ thể ra sao nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận cao trong xã hội khi tiến hành bầu cử, thưa đồng chí?

- Để thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền, nắm tình hình nhân dân trước, trong và sau cuộc bầu cử, Ban Dân vận Thành ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng thành phố, ban dân vận các quận, huyện, thị ủy đẩy mạnh vận động, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày bầu cử. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận cao trong xã hội để cuộc bầu cử được tổ chức thành công.

Hệ thống dân vận thành phố cũng phối hợp với các cấp, các ngành cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy khóa XVII, chủ đề công tác “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của thành phố năm 2021… trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Cùng với đó, sẽ tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác tiếp thu ý kiến góp ý, kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, hội viên và nhân dân, tham mưu đề xuất cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của nhân dân liên quan tới việc tổ chức cuộc bầu cử…, qua đó góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân.

Thông qua việc nắm bắt tình hình trong nhân dân, hệ thống dân vận thành phố cũng sẽ chủ động phát hiện, đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc; ngăn ngừa những hành vi lợi dụng dân chủ..., góp phần bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành đúng pháp luật, tiến độ, an toàn, chất lượng.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hương Ly

Nguồn Hà Nội Mới http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/995886/nam-bat-tam-tu-nguyen-vong-boi-dap-niem-tin-cua-nhan-dan-voi-dang