Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Năm bảy đường... Chết

Gốc

Một số trường hợp lìa đời không rõ ràng, đó là khi người ta muốn chọn lựa những cách chết “tiên tiến” hơn và sử dụng nó như cách thông báo rằng họ đã qua đời. Theo giáo sư D. Veatch, một nhà đạo đức y học ở ĐH Georgetown, người đã có nhiều bài thuyết giảng về “cái chết” và “sự chết” trong hơn 3 thập kỷ qua, thì đa số chúng ta đều chỉ xác nhận “sự chết” khi một người tắt thở, song việc khẳng định “đã chết” hay “còn sống” lại là một vấn đề khoa học không đơn giản

Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/khoa-hoc/213111.asp