Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Năm bộ tham gia quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm

Gốc

ND- Theo Nghị định số 79/2008/NĐ-CP quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm , năm bộ cùng tham gia quản lý nhà nước về VSATTP là: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường. UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư có nhiệm vụ quản lý nhà nước về VSATTP trên địa bàn theo phân cấp và quy định của pháp luật.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=127254&sub=127&top=39