Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh từ cơ sở

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh tại hội nghị tổng kết nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 vào sáng nay, 26/12.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh và đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh Trần Hải Châu chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh Trần Hải Châu chủ trì hội nghị.

Năm 2022, Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở các cấp đã tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu đều đạt và vuợt kế hoạch đề ra.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở đạt được những kết quả quan trọng. Các lĩnh vực kinh tế-xã hội tiếp tục được xây dựng, củng cố vững chắc và phát triển bền vững, nhất là việc xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, công tác giảm nghèo bền vững.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tình hình quốc phòng, an ninh được giữ vững. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Bộ mặt nông thôn, đô thị có nhiều khởi sắc, phát triển. Toàn tỉnh có 130/151 xã, phường, thị trấn đạt vững mạnh toàn diện, (chiếm 86%) và 21/151 xã, phường, thị trấn đạt khá (chiếm gần 14%), không có xã, phường, thị trấn yếu kém.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá những kết quả đã đạt được, làm rõ các tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện trong năm 2023.

 Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh Trần Hải Châu phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh Trần Hải Châu phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh Trần Hải Châu khái quát về những kết quả nổi bật của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và lực lượng vũ trang các cấp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện năm 2022.

Đồng chí Trần Hải Châu cũng đã nêu một số tồn tại, hạn chế trong xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện và yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở các cấp nghiêm túc tiếp thu và khắc phục triệt để.

Nhấn mạnh về những nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đồng chí Trần Hải Châu lưu ý Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở các cấp tăng cường bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh từ cơ sở.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Cùng với việc củng cố, giữ vững đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, thống nhất trong toàn Đảng bộ tỉnh, đồng thuận trong nhân dân; cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở các cấp cần chú trọng xây dựng hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn vững mạnh, trước hết là vững mạnh về chính trị và lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, tập trung xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh, coi trọng xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần và “thế trận lòng dân”.

Các lực lượng quân sự, công an, biên phòng thực hiện tốt quy chế phối hợp theo Nghị định số 03 của Chính phủ, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn.

Cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị thường xuyên củng cố, kiện toàn và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở cấp tỉnh, cấp huyện và Ban Xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn.