Nắm chắc tình hình, xử lý linh hoạt các tình huống, không để bị động, bất ngờ

Chiều 1-8, Ðảng ủy Quân khu 9 (QK9) tổ chức hội nghị phiên 6 tháng đầu năm 2022. Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Ðảng ủy, Chính ủy QK9 chủ trì hội nghị. Ðến dự có các đồng chí Ðảng ủy viên Ðảng ủy QK9; Bí thư các Tỉnh ủy, Thành ủy là Ðảng ủy viên Ðảng ủy QK9; Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy 12 tỉnh, thành phố trên địa bàn QK9.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Những tháng đầu năm 2022, cấp ủy các tổ chức đảng trong lực lượng vũ trang (LLVT) QK9 đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng. Các cấp ủy đảng trong LLVT QK9 chỉ đạo cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, cháy nổ, cháy rừng. Các cấp ủy đảng trong LLVT QK9 chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đảm bảo đúng, đủ nội dung, thời gian, đạt chất lượng khá. LLVT Quân khu đã phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,26%, sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên đạt 99,44% (đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 86,82%). Các cấp ủy đảng trong cơ quan, đơn vị QK9 tập trung thực hiện các chủ trương, biện pháp xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức đạt được nhiều kết quả tích cực.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Hồ Văn Thái lưu ý, trong 6 tháng cuối năm 2022, các cấp ủy đảng LLVT QK9 cần chỉ đạo cơ quan, đơn vị nắm chắc tình hình, kịp thời chỉ đạo xử lý linh hoạt các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ðồng chí Bí thư Ðảng ủy, Chính ủy QK9 yêu cầu các cấp ủy đảng trong LLVT Quân khu chuẩn bị tốt lực lượng và phương tiện sẵn sàng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn. Các cấp ủy đảng trong LLVT Quân khu nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tham mưu thực hiện tốt các mặt công tác quân sự, quốc phòng. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng theo các nghị quyết và kết luận của Trung ương…

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/nam-chac-tinh-hinh-xu-ly-linh-hoat-cac-tinh-huong-khong-de-bi-dong-bat-ngo-a149619.html