Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Năm dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân và DN theo Nghị quyết 68

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) trong việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ theo tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã kết nối, tích hợp cung cấp 5 dịch vụ công trực truyến thực hiện gói hỗ trợ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Năm dịch vụ công trực tuyến giúp giải quyết chính sách hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ kịp thời, công khai, minh bạch, hạn chế việc đi lại trong bối cảnh dịch bệnh

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam đã triển khai đồng loạt các giải pháp để hỗ trợ tốt nhất các doanh nghiệp, người lao động như đơn giản hóa tối đa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ trong ngày…

Một trong các giải pháp hiệu quả được BHXH Việt Nam tập trung đẩy mạnh triển khai là ứng dụng công nghệ thông tin trong hàng loạt dịch vụ công và các quy trình, phần mềm nghiệp vụ. Giải pháp này đặc biệt phát huy hiệu quả, góp phần hạn chế tiếp xúc, tránh lây lan dịch bệnh; kịp thời đưa các chính sách hỗ trợ thiết thực của Chính phủ đến NLĐ, NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch một cách thuận lợi, đơn giản nhất.

Cụ thể, 5 dịch vụ công gồm 4 thủ tục do NSDLĐ nộp hồ sơ: Hỗ trợ NLĐ tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; hỗ trợ NLĐ ngừng việc; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất và một thủ tục do NLĐ nộp hồ sơ là hỗ trợ NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Để sử dụng các dịch vụ công này, NLĐ và NSDLĐ chỉ cần đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://www.dichvucong.gov.vn, vào mục “Hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19” và làm theo hướng dẫn.

Quy trình thực hiện 5 dịch vụ công này trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đã được đơn giản tối đa, NLĐ và NSDLĐ chỉ cần đăng nhập, khai và nộp hồ sơ trực tuyến. Cổng Dịch vụ công quốc gia chuyển dữ liệu đã được ký số đến cơ quan BHXH xác nhận.

Sau khi nhận được xác nhận (ký số) của cơ quan BHXH, Cổng Dịch vụ công quốc gia có trách nhiệm chuyển hồ sơ trực tuyến đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết trên hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh hoặc phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội. Trường hợp hệ thống một cửa cấp tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu cho phép tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thực hiện việc tiếp nhận và cập nhật trạng thái, kết quả giải quyết theo tài khoản do Cổng Dịch vụ công quốc gia cấp.

Trước đó, để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19, BHXH Việt Nam đã yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở Dữ liệu quốc gia về bảo hiểm qua Trục tích hợp quốc gia (NGSP) của Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ nhu cầu cấp bách của việc phòng chống dịch, báo cáo UBND tỉnh, thành phố, Ban Chỉ đạo chống dịch của tỉnh, thành phố.

Thu Cúc

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/bao-hiem-xa-hoi/nam-dich-vu-cong-truc-tuyen-ho-tro-nguoi-dan-va-dn-theo-nghi-quyet-68/441373.vgp