Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nam Định: Lần đầu tiên thu ngân sách vượt 1.000 tỷ đồng

Báo Công An Nhân Dân
Gốc

Sở Tài chính tỉnh Nam Định cho biết: Năm 2008, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh bao gồm: Thu thuế, phí, lệ phí và một số thu khác đạt hơn 1.000 tỷ đồng, tăng 13,8% so với mức thực hiện năm 2007.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2008/12/105304.cand