GD&TĐ - Năm học 2016 – 2017, các trường THPT xây dựng cơ sở giáo dục chất lượng cao của Nam Định và trường THPT chuyên Lê Hồng Phong triển khai cho 100% học sinh lớp 10 học chương trình mới hệ 10 năm của “Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020” .

Nam Dinh: Trien khai day hoc tieng Anh he 10 nam cap THPT - Anh 1

Với những học sinh chưa đủ điều kiện, hiệu trưởng các nhà trường cần xây dựng kế hoạch phụ đạo trước khi khai giảng năm học.

Tất cả các trường THPT có đủ điều kiện phải triển khai dạy học chương trình Tiếng Anh lớp 10 cấp THPT hệ 10 năm, năm học 2016-2017.

Đối với các trường đã triển khai dạy từ những năm học trước, tiếp tục triển khai dạy mở rộng cho học sinh lớp 10 và dạy tiếp chương trình tiếng Anh lớp 11, 12.

Điều kiện đối vói các trường THPT tham gia triển khai dạy chương trình tiếng Anh hệ 10 năm:

Có cơ sở vật chất tối thiểu theo quy định (đài cassette + băng/đĩa hoặc máy tính có loa);

Có giáo viên đạt chuẩn C1 theo khung năng lực ngôn ngữ dùng cho Việt Nam. Những giáo viên đạt cận chuẩn (B2) có thể tham gia giảng dạy nhưng phải có kế hoạch bồi dưỡng để đạt trình độ theo yêu cầu của cấp học ngay trong năm học 2016-2017.

Về học sinh: Tham dự đề khảo sát do Sở GD&ĐT tổ chức và đạt 5,0 điểm trở lên. Đề khảo sát gồm các kỹ năng: Nghe, đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ (mỗi phần chiếm 25% tổng điểm bài thi).

Riêng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có thể căn cứ vào điểm bài thi tiếng Anh chung trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017 để xét học sinh theo học chương trình hệ 10 năm.

Những học sinh đạt 5 điểm trở lên đủ điều kiện theo học, những học sinh dưới 5 điểm, nhà trường xây dựng kế hoạch phu đạo để học sinh có thể theo học chương trình hệ 10 năm vào đầu năm học.