Năm học 2017 - 2018 sẽ tăng mức đóng bảo hiểm y tế

Gốc
Tính đến thời điểm hiện nay, tỷ lệ học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 92,5%, tương ứng khoảng 15,9 triệu HSSV có thẻ BHYT.

Năm học 2017 - 2018 sẽ tăng mức đóng bảo hiểm y tế - Ảnh 1

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết năm học 2017-2018, việc tăng lương cơ sở theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP từ ngày 01/7/2017 từ mức 1.210.000 đồng lên mức 1.300.000 đồng đã kéo theo BHYT của HSSV cũng tăng. Tuy nhiên, mức chênh lệch tăng thuộc phần trách nhiệm phải đóng của HSSV chỉ là 2.835 đồng/1HSSV/1 tháng.

Phấn đấu trong năm học 2017-2018, BHXH Việt Nam sẽ đạt tỷ lệ 100% HSSV tham gia BHYT. Bên cạnh đó, các đơn vị cơ sở tiến hành một số hình thức thu phí BHYT sao cho giảm nhẹ số tiền đóng góp của phụ huynh học sinh vào đầu năm học.

Cụ thể, đối với sinh viên mới nhập học, học sinh chuyển cấp, mới vào lớp 1 sẽ thực hiện thu phí BHYT HSSV của những tháng còn lại năm 2017.

Đối với HSSV đã thực hiện thu theo năm tài chính thì tiếp tục thực hiện thu vào cuối năm 2017: Cơ sở giáo dục thu tiền đóng phần thuộc trách nhiệm phải đóng của học sinh, sinh viên 6 tháng hoặc một năm một lần nộp vào quỹ BHYT. Chỉ thực hiện thu phí BHYT một lần nếu HSSV có nguyện vọng và tự nguyện đóng.

BHXH Việt Nam cũng đề xuất sửa đổi một số nội dung quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật còn chưa phù hợp thực tế. Kịp thời xét duyệt, chuyển kinh phí thù lao thu BHYT HSSV, xác định và chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các cơ sở giáo dục đủ điều kiện theo quy định.

Bùi My

Tin nóng

Tin mới