Năm nay: Tỷ giá ổn định, tăng không quá 1%

Gốc
Đây là khẳng định của Thống đốc Nguyễn Văn Bình về công tác điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, người đứng đầu ngành Ngân hàng khẳng định tỷ giá sẽ ổn định từ nay đến cuối năm, nếu có điều chỉnh thì không quá 1%.

Về ngoại hối, trong 4 tháng, Ngân hàng Nhà nước mua vào được hơn 10 tỷ USD, nâng dự trữ ngoại hối trên 35 tỷ USD. Theo Thống đốc Bình, đây là dự trữ ròng, tức là nguồn ngoại tệ có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Còn dự trữ ngoại hối tiềm năng của Việt Nam là khoảng 45 tỷ USD

Tin nóng

Tin mới