Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giá trị lý luận và thực tiễn

Ngày 14-8, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh...

10 liên quan

Sách ảnh '50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Sách ảnh '50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Nhà xuất bản Thông tấn (Thông tấn xã Việt Nam) phối hợp với Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng và Bảo...

10 liên quan

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn

Hội thảo khoa học 'Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn (1969-2019)' đã diễn ra...

10 liên quan

Ra mắt sách '50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 -2019)'

Nhà xuất bản Thông tấn vừa giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách '50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí...

10 liên quan

Khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 14-8, tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Nhà xuất bản Chính trị Quốc...

10 liên quan

Ra mắt sách ảnh '50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Cuốn sách ảnh '50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)', gồm 3 phần, được xuất bản nhân...

10 liên quan