50 năm thực hiện Di chúc của Bác - Hành trình vươn tới những ước mơ

50 năm thực hiện Di chúc của Bác - Hành trình vươn tới những ước mơ

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, chiều ngày 19/8, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đã khai mạc trưng bày...

20 liên quan

Trưng bày hơn 250 tài liệu, hiện vật về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trưng bày hơn 250 tài liệu, hiện vật về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 19/8, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Lưu trữ Văn...

20 liên quan

Hiện thực lời Bác dặn

Hơn 250 hiện vật, hình ảnh và tài liệu tái hiện chặng đường 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh....

20 liên quan

'Hành trình vươn tới những ước mơ - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh' �

Với hơn 250 tài liệu, hiện vật, hình ảnh và phim tài liệu, được chia làm bốn phần, trưng bày chuyên đề 'Hành...

20 liên quan

'Hành trình vươn tới những ước mơ - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh' �

Với hơn 250 tài liệu, hiện vật, hình ảnh và phim tài liệu, được chia làm bốn phần, trưng bày chuyên đề 'Hành...

20 liên quan

'Hành trình vươn tới những ước mơ - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Chiều 19-8, tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức khai...

20 liên quan

250 tài liệu, hiện vật về di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 19/8, Bộ VHTT&DL, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã phối hợp với Cục lưu trữ văn phòng T.Ư Đảng tổ chức trưng...

20 liên quan

'Hành trình vươn tới những ước mơ - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

'Hành trình vươn tới những ước mơ - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Đó là chủ đề của Triển lãm nhằm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) vừa...

20 liên quan

Hành trình vươn tới những ước mơ – 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019)

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ (1969 - 2019), chiều ngày 19/8, tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh...

20 liên quan

Trưng bày 'Hành trình vươn tới những ước mơ - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Trưng bày chuyên đề: 'Hành trình vươn tới những ước mơ - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

20 liên quan

50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ: Hành trình vươn tới những ước mơ

50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ: Hành trình vươn tới những ước mơ

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ (1969 - 2019), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VHTTDL chỉ đạo Bảo...

20 liên quan

Thấm những lời căn dặn trước lúc Người đi xa

Di chúc của Bác chứa đựng những nghĩ suy của một người suốt đời cống hiến, hi sinh, luôn đặt lợi ích của đất...

20 liên quan

Di chúc của Bác Hồ: Giá trị thực tiễn cho muôn đời

Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện lòng yêu nước, thương dân vô bờ bến, một trí tuệ mẫn tiệp, nghị...

20 liên quan

Di chúc Bác Hồ, những giá trị còn mãi

Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 14.8 tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối...

20 liên quan