Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nắm vững hơn cách thức sử dụng vũ khí theo Điều lệnh Công an nhân dân

Trong 2 ngày 14 và 15-7, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức tập huấn quân sự võ thuật cho cán bộ chiến sỹ trong đơn vị.

Xác định vị trí, vai trò quan trọng của công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật đối với công tác xây dựng lực lượng của Công an Thủ đô; Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời ban hành nhiều văn bản quản lý về công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm duy trì công tác chấp hành điều lệnh CAND, đồng thời thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ đảm bảo theo đối tượng, nội dung và thời gian quy định.

Tập huấn quân sự võ thuật kết hợp cả lý thuyết và thực tế giúp CBCS nắm vững nguyên tắc cơ bản

Tập huấn quân sự võ thuật kết hợp cả lý thuyết và thực tế giúp CBCS nắm vững nguyên tắc cơ bản

Thực hiện quy định của CATP trong 2 ngày 14 và 15-7, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức tập huấn quân sự võ thuật cho cán bộ chiến sỹ Công an quận. Tại buổi tập huấn chuyên viên về công tác Điều lệnh, quân sự, võ thuật của Công an Quận phổ biến, quán triệt những nội dung chính trong các Thông tư hiện hành, quy định về điều lệnh CAND của Bộ Công an, đồng thời thực hành các kỹ năng về điều lệnh đội ngũ, các tư thế bắn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác.

Thông qua tập huấn, CBCS - CAQ Bắc Từ Liêm đã nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác điều lệnh CAND; hiểu sâu, nắm chắc nội dung và thực hành thành thạo các động tác về điều lệnh đội ngũ và nghi lễ CAND; sử dụng thành thạo các loại phương tiện, vũ khí, súng quân dụng được trang bị. Sau đợt tập huấn, CBCS CAQ nắm bắt đầy đủ nội dung, tham mưu lãnh đạo chỉ đạo sâu sát công tác Điều lệnh CAND ở đơn vị mình đạt kết quả tốt.

N.C