Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nan giải bài toán cung - cầu!

Báo Nhân Dân
Gốc

Có một thực trạng là các doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam cần rất nhiều nhân lực ngành công nghệ thông tin nhưng không tuyển dụng được vì chất lượng thấp. Theo các chuyên gia CNTT-TT, tổng cung và tổng cầu lao động CNTT đều tăng mạnh và cung vẫn vượt cầu. Do vậy, lời giải cho nguồn nhân lực CNTT của Việt Nam không phải về số lượng mà là về chất lượng.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=116956&sub=74&top=41