NDĐT-Ngày 16-8, tại TP Cần Thơ, Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng Báo ảnh Dân tộc và Miền núi song ngữ.

Chính thức ra mắt tháng 7-2012 đến nay, Báo ảnh Dân tộc và Miền núi xuất bản 8 ấn phẩm song ngữ khác nhau gồm: Việt-Khmer, Việt-Chăm, Việt-Bahnar, Việt-Jrai và Việt-Êđê, Việt-Mông, Việt-K’ho, và Việt-M’nông, xuất bản 1 kỳ/tháng, mỗi kỳ 50 nghìn tờ và được phát hành tới đồng bào các dân tộc thiểu số tại hơn 5 nghìn xã, buôn, thôn, bản, phum sóc, chùa Khmer, nhà văn hóa, trường học, đồn biên phòng,... của hơn 40 tỉnh nghèo, khó khăn trong cả nước. Ngoài tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, tờ báo còn thông tin đa dạng các vấn đề kinh tế-xã hội, văn hóa và đời sống đồng bào các dân tộc bằng hình ảnh đẹp, ngôn ngữ ngắn gọn, dễ hiểu…

Để nâng cao chất lượng Báo ảnh Dân tộc và Niền núi song ngữ trong thời gian tới, Ban Biên tập tiếp tục cải tiến, đổi mới các chuyên trang, chuyên mục để thông tin bám sát thực tiễn và nhu cầu thông tin của đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, mở rộng hệ thống cộng tác viên; phối hợp chặt chẽ với Công ty phát hành Báo chí T.Ư, các địa phương chuyển báo đến bạn đọc đúng địa chỉ, trong thời gian sớm nhất để phát huy hiệu quả ấn phẩm quan trọng này.

THANH TÂM