Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nâng cao chất lượng các cuộc vận động

Gốc

Những ngày này, hầu hết các khu dân cư trên địa bàn thành phố đều tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2011). Đây là dịp để nhân dân ôn lại truyền thống đoàn kết của dân tộc, ôn lại những đóng góp của Mặt trận trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng, xây dựng đất nước, đồng thời tăng cường tình đoàn kết giữa các gia đình trong khu dân cư.

Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Hà Nội đã phát động, tổ chức thực hiện nhiều cuộc vận động, nhiều phong trào thi đua có hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô và đất nước. Các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Ngày vì người nghèo", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đã và đang đi vào cuộc sống. Trong số đó, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" là phong trào lớn nhất, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong đời sống văn hóa ở Thủ đô. Từ cuộc vận động này, năm 2010, 3.325 khu dân cư của thành phố được công nhận là khu dân cư tiên tiến (chiếm tỷ lệ 62,6%); 1.813 khu đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa (chiếm tỷ lệ 34,1%); 1.167.184 gia đình được công nhận là gia đình văn hóa (chiếm tỷ lệ 82,6%).

Nhìn chung, các phong trào do MTTQ phát động đạt được những kết quả đáng khích lệ. Song việc triển khai một số phong trào mang nặng tính hình thức. Các phong trào, các cuộc vận động thường được tổ chức rầm rộ lúc đầu, sau đó trầm lắng dần, cho nên kết quả còn hạn chế. Mặc dù MTTQ phối hợp Ủy ban An toàn giao thông quốc gia thực hiện cuộc vận động "Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông", nhưng tình trạng người tham gia giao thông, trong đó có nhiều người là công dân Thủ đô, vi phạm Luật Giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến. Trên các đường, phố ở Thủ đô, tình trạng các hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, để phương tiện bừa bãi dưới lòng đường, vứt rác thải bừa bãi... diễn ra khá thường xuyên là những minh chứng rõ nét cho tình trạng một bộ phận không nhỏ người dân còn thiếu ý thức tuân thủ pháp luật...

Nguyên nhân những yếu kém trên là do nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân còn chậm đổi mới so với yêu cầu, nhiệm vụ. Việc tuyên truyền, vận động, tập hợp, thu hút nhân dân tham gia các phong trào, các cuộc vận động chưa đi vào chiều sâu. Sự phối hợp hoạt động giữa các thành viên trong MTTQ chưa thật chặt chẽ, thiếu đồng bộ, cho nên chưa tạo ra sức mạnh tổng hợp trong phối hợp hành động.

Để nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, MTTQ và các đoàn thể nhân dân phải chủ động, tích cực, tiếp tục xây dựng và thực hiện các quy chế, kế hoạch phối hợp hành động trong hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và giữa các tổ chức thành viên các cấp. Phân công rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp trong việc tổ chức các phong trào, các cuộc vận động, tránh tình trạng chồng chéo, hình thức. Kỷ niệm ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam cũng là dịp rút kinh nghiệm để việc triển khai các phong trào đạt hiệu quả cao hơn, sát thực tế hơn nữa.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/tranghanoi/tinchung/nang-cao-ch-t-l-ng-cac-cu-c-v-n-ng-1.321718