(VOH) - Năm 2013, công tác tổ chức xây dựng Đảng khối quận, huyện tại TPHCM được đánh giá là một năm nhiều nỗ lực, nhất là thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay". Kết quả công tác xây dựng Đảng năm qua cho thấy, việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc của các cấp, các ngành trong quá trình triển khai thực hiện được xem là khâu quan trọng, từ đó kịp thời tham mưu cho cấp ủy giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Có thể nói từ sau khi thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, Đảng bộ các quận, huyện đã có những giải pháp khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng. Quận 10 là một điển hình thực hiện hiệu quả các giải pháp khắc phục tồn tại trong công tác cán bộ. Quận đã nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy và người đứng đầu trong việc xây dựng nghị quyết nhằm bảo đảm nguyên tắc gắn với tình hình thực tế của chi bộ. Năm qua, Quận 10 cũng xây dựng phương pháp đánh giá cán bộ theo các tiêu chí đã quy định, nhưng cụ thể hóa bằng những tiêu chí gắn với nhiệm vụ phân công, sát với từng ngành, từng cấp. Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Trưởng ban Tổ chức Quận ủy quận 10 cho biết: “Qua công tác đánh giá cán bộ, chúng tôi tham mưu cho Ban thường vụ chỉ thị 01 để xây dựng tổ chức cơ sở đảng, các phòng ban chuyên môn thực sự là cơ quan tham mưu cho ủy ban, quận ủy chặt chẽ, hai là nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức, đảng viên trên tinh thần sau khi kiểm điểm TW 4 và sau một năm thực hiện chúng tôi đánh giá là rất khả quan”.

C ông tác phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể ở khu vực ngoài nhà nước. rất khó khăn - Ảnh minh họa: ĐCSVN

Một khó khăn trong công tác xây dựng Đảng ở khối quận, huyện chính là công tác phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể ở khu vực ngoài nhà nước. Ông Ngô Thành Tuấn - Phó Bí thư Quận ủy quận Bình Tân chia sẻ, cái khó nhất trong công tác phát triển Đảng ở doanh nghiệp chính là do quan điểm của chủ doanh nghiệp cho rằng, mục tiêu của doanh nghiệp chính là làm kinh tế, không có nhu cầu lập tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, vậy nên việc tiếp cận, đặt vấn đề ở các đơn vị này là rất khó. Do đó, Quận ủy quận Bình Tân đã lên kế hoạch thực hiện công tác xây dựng tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trước, sau đó, các tổ chức đoàn thể chủ động tiếp xúc với chủ doanh nghiệp để nắm tình hình hoạt động, số lượng công nhân, đề ra những giải pháp tiếp cận, vận động chủ doanh nghiệp tạo điều kiện để thành lập tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên. Chính nhờ sự chủ động, tích cực, trong năm 2013 vừa qua, quận Bình Tân đã thành lập mới 15 tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Trong năm 2014, Quận ủy Bình Tân sẽ tập trung thành lập thêm 5 tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Ông Ngô Thành Tuấn chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng khu vực ngoài nhà nước: “Quận ủy nhận thấy có một số giải pháp khi thực hiện ở Bình Tân có hiệu quả, đó là thường xuyên quan tâm xây dựng tốt mối quan hệ giữa địa phương và chủ doanh nghiệp, đặc biệt định kỳ gặp gỡ đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc doanh nghiệp, tạo điều kiện cho tổ chức này hoạt động và lan truyền hiệu quả tốt của các tổ chức này khi thành lập trong các đơn vị”.

Trong năm qua, công tác xây dựng Đảng cũng chú trọng ở các xã xây dựng nông thôn mới theo mục tiêu quốc gia gắn với việc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở ấp. Việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh trong thời gian qua đã góp phần nâng cao ý thức tự học tập, rèn luyện trong đội ngũ cán bộ, góp phần thúc đẩy thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Đồng thời, nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ông Liêu Văn Tuấn - Phó Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy huyện Củ Chi nhìn nhận: “Qua việc hoạt động của ấp giúp cho xã đạt chỉ tiêu, ngoài việc đó, Củ Chi còn phân công 49 đơn vị của huyện cùng tham gia phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới ở các xã , phối hợp với các xã hỗ trợ, thực hiện các tiêu chí, đến cuối năm 2013 Củ Chi có 13 xã đạt từ 15-17 tiêu chí”.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, trong đó trọng tâm là rà soát đánh giá, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng khối quận, huyện trong năm 2014. Ông Trần Văn Ước - Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy nhấn mạnh, công tác cán bộ thời gian tới sẽ chú ý xem xét, mở rộng đối tượng quy hoạch và người ngoài Đảng có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi. Đồng thời, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Tổ chức Quận ủy, Huyện ủy, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ tổ chức xây dựng Đảng để kịp thời chấn chỉnh hạn chế, yếu kém, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới: “Công tác tổ chức xây dựng đảng khối quận huyện năm 2014 tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: tham mưu xây dựng triển khai các đề án thực hiện các nhóm giải pháp về tổ chức cán bộ và sinh hoạt đảng. Tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ TPHCM lần thứ 9 về nhiệm vụ tổ chức xây dựng đảng, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, trọng tâm là công tác rà soát, đánh giá́, quy hoạch đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm, bố trí cán bộ, xây dựng quy hoạch cán bộ, chú trọng luân chuyển cán bộ làm công tác mặt trận, đoàn thể sang công tác đảng và ngược lại, luân chuyển, bố trí cán bộ không là người địa phương”.

Có thể nói, công tác xây dựng Đảng khối quận, huyện năm qua mặc dù gặp không ít khó khăn, vậy nhưng với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng, Đảng bộ các quận, huyện đã đạt được một số kết quả nhất định. Đây chính là tiền đề để khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong năm 2014. Đặc biệt, khắc phục những yếu kém qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”, cũng chính là nền tảng để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ TPHCM ngày càng trong sạch, vững mạnh, qua đó củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng./.