NDĐT - Ngày 26-11, tại Gia Lai, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phối hợp Ngân hàng Chính sách - Xã hội (CSXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết ba năm thực hiện Đề án “Củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng và hai năm phối hợp thực hiện các chương trình tín dụng chính sách tại vùng Tây Nguyên”.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị, có đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên. Cùng dự, có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên T.Ư Đảng, Thống đốc Ngân hàng nhà nước kiêm Chủ tịch HĐQT, Ban điều hành Ngân hàng CSXH T.Ư; lãnh đạo các bộ, ban ngành T.Ư, lãnh đạo các tỉnh Khu vực Tây Nguyên và các tỉnh miền núi thuộc nam miền trung.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết: Qua ba năm thực hiện Đề án, Ngân hàng CSXH đã giải ngân cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách tại vùng Tây Nguyên với doanh số cho vay đạt 16.491 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 12.453 tỷ đồng. Đến 31-10, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách đạt 16.000 tỷ đồng chiếm 11,6 % tổng dư nợ toàn quốc, với hơn 700 nghìn hộ còn dư nợ.

Trong ba năm thực hiện Đề án, chất lượng tín dụng chính sách ngày càng được nâng cao, hoạt động tín dụng đã góp phần tích cực vào việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Trong ba năm, đã có hơn 1.185 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn từ Ngân hàng CSXH. Vốn tín dụng chính sách đã giúp 121 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo, thu hút và tạo việc làm mới cho hơn 34 nghìn lao động, giúp gần 55 nghìn lượt sinh viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập, xây dựng gần 312 nghìn công trình nước sạch, vệ sinh ở nông thôn và hơn 6.000 căn nhà ở cho người nghèo, góp phần đưa tỷ lệ hộ ngheo toàn vùng Tây Nguyên theo chuẩn giai đoạn 2011-2015 giảm từ 18,92% (2011) xuống còn 11,22 % năm (2015).

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang cho rằng, dù đã đạt được những kết quả nhất định song nhìn toàn cục, việc thực hiện Đề án vẫn còn những hạn chế đó là, chất lượng tín dụng chưa đồng đều giữa các địa phương; công tác phối hợp giữa các tổ chức tín dụng với chính quyền địa phương chưa chặt chẽ, một số cấp ủy, chính quyền thiếu quan tâm, thiếu quyết liệt trong công tác xử lý, thu hồi nợ; vẫn còn một số chương trình tín dụng tiềm ẩn rủi ro lớn; hoạt động lồng ghép các chương trình cho vay chưa được quan tâm đúng mức…

Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu Ban Chỉ đạo Đề án tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục bám sát các Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ, các bộ, ngành T.Ư, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong mọi mặt hoạt động; chủ động tham mưu cho các cấp, các ngành thực hiện tốt Chỉ thị 40 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tiếp tục ưu tiên dành nguồn vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách tại vùng Tây Nguyên; phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh hơn nữa để triển khai tốt các chương trình tín dụng giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách có vốn sản xuất, tạo việc việc làm nâng cao điều kiện sống, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững.

Cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cùng với Mặt trận, đoàn thể các tổ chức chính trị, xã hội tăng cường trách nhiệm, phối kết hợp, kiểm tra, giám sát cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân biết và tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, qua đó nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng vốn vay, trách nhiệm trả nợ tiền vay khi đến hạn.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã tặng bằng khen cho 10 tập thể; 24 cá nhân; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tặng bằng khen cho hai tập thể, bốn cá nhân vì đã có nhiều đóng góp cho hoạt động tín dụng, công tác an sinh xã hội trên địa bàn Tây Nguyên.

PHAN HÒA