Từ đầu năm 2017 đến nay, Quân chủng Hải quân tập trung chỉ đạo, tạo đột phá về chất lượng công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của quân chủng. Ngành kỹ thuật Hải quân hoàn thành tốt kế hoạch tiếp nhận tàu ngầm, tàu mặt nước, vũ khí, khí tài, bảo đảm kịp thời, đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) cho các lực lượng làm nhiệm vụ SSCĐ, BM, BV, CV, tuần tra chung và vận tải theo kế hoạch.

Toàn quân chủng tập trung bảo đảm kỹ thuật, hiệp đồng chặt chẽ, tổ chức bắn các loại tên lửa đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn, tạo được niềm tin của bộ đội vào VKTBKT. Quân chủng còn làm tốt bảo đảm kỹ thuật VKTBKT cho bảo vệ khoan thăm dò dầu khí; diễn tập, bắn đạn thật; với gần 700 lần/chuyến tàu hoạt động trên biển, hơn 2.130 lượt xe máy và gần 1.000 lần/chuyến bay bảo đảm an toàn.

Từ nay đến hết năm 2017, Quân chủng Hải quân quyết liệt triển khai những giải pháp, hoàn thành các nội dung công tác kỹ thuật. Quân chủng tổ chức nghiệm thu các chương trình đóng mới tàu chiến, chế tạo vũ khí, khí tài hải quân; cải tiến, hiện đại hóa VKTBKT và tàu chiến, tàu vận tải đổ bộ. Ngành kỹ thuật đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, kỷ luật công nghệ; tập trung huấn luyện kỹ thuật làm chủ VKTBKT thế hệ mới, hiện đại, bảo đảm SSCĐ cao.

HƯƠNG HỒNG THU