Chế độ đêm
Thông báo
Tin địa phương

  Nâng cao chất lượng công tác dân vận ở cơ sở

  Gốc
  Năm 2016 Tỉnh ủy Hà Giang đã ban hành Đề án số 06-ĐA/TU về 'Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận cơ sở giai đoạn 2016-2020'. Đến nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các huyện, thành ủy đã triển khai đề án đạt nhiều kết quả trong công tác lãnh chỉ đạo, nâng cao nhận thức, đổi mới phương thức hoạt động. Để nâng cao chất lượng công tác dân vận ở cơ sở, 100% thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã thành lập các tổ dân vận.

  Ông Ly Chá Phìn- Trưởng thôn Lũng Thầu (xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn) cho biết, những năm gần đây, thôn đã phân công các tổ tự quản và dòng họ tự quản để thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, an ninh biên giới, qua đó công tác vận động quần chúng cũng đạt hiệu quả rất cao. Thôn Lũng Thầu không có trường hợp tảo hôn, hôn nhân cận huyết.

  Theo ông Lương Mãn Doanh- Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Đồng Văn, thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về công tác dân vận, năm 2019, Ban Dân vận Huyện ủy đã xây dựng chương trình trọng tâm của năm, hướng dẫn mỗi xã lấy 20% số thôn để nâng cao chất lượng dân vận, trong đó xây dựng bảng chấm điểm cụ thể của từng thôn. Hàng tháng, Ban Dân vận huyện cử cán bộ xuống các xã, thôn kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy chế của tổ dân vận thôn. Qua nắm tình hình, các thôn đều thực hiện nghiêm việc sinh hoạt tổ dân vận hàng tháng. Đảng ủy xã phân công cán bộ xã trực tiếp xuống họp với thôn, tăng cường tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở các thôn, kiện toàn kịp thời khi thôn nào đó có thay đổi về thành viên.

  Bà Lù Thị Hà- Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Giang khẳng định, Hà Giang sẽ tiếp tục hướng về cơ sở, góp phần thực hiện tốt Đề án của tỉnh về nâng cao chất lượng công tác dân vận cơ sở. Ban Dân vận Tỉnh ủy đưa ra các giải pháp để làm tốt công tác dân vận trong thời gian tới. Đó là nắm chắc tình hình, tâm tư nguyện vọng và giải quyết tốt những bức xúc chính đáng của nhân dân từ cơ sở; làm tốt công tác dự báo tình hình, nhằm có những giải pháp định hướng cụ thể liên quan đến công tác dân vận; tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền có các cơ chế chính sách phát triển trong các lĩnh vực cho phù hợp, để đội ngũ làm công tác tuyên truyền đưa các Nghị quyết vào cuộc sống; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước...

  Nguyễn Chiến

  Nguồn Đại Đoàn Kết http://daidoanket.vn/tieng-noi-co-so/nang-cao-chat-luong-cong-tac-dan-van-o-co-so-tintuc445067