Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

Gốc
Ngày 24-8, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng Đảng về đạo đức theo Di chúc và tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội thảo.

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng - Ảnh 1

Các ý kiến tham luận được gửi tới và trình bày tại hội thảo tập trung phân tích giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kết tinh trong Di chúc của Người; những vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng Đảng về đạo đức theo Di chúc; những đòi hỏi đặt ra trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giáo dục, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên;… Từ đó đề xuất các giải pháp toàn diện nhằm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tại hội thảo, Đảng ủy Khối đề nghị các ban tham mưu, các đảng ủy trực thuộc tiếp tục nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, đưa ra được luận cứ khoa học làm cơ sở để Ban Chấp hành Đảng bộ Khối sớm ban hành khung chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới.

Tin nóng

Tin mới