Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nâng cao chất lượng công trình viễn thông

Báo Sài Gòn Giải Phóng
Gốc

Theo số liệu thống kê, cả nước hiện có khoảng hơn 9.000 công trình trạm gốc BTS của 6 nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động đã được xây dựng và riêng tại TPHCM có khoảng 1.400 công trình BTS.

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thuongmai_dautu/2007/11/130596